FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Moje financepro

Revija za upravljanje osebnega premoženja

Zanimivo, vaša pokojnina se plemeniti tudi v alternativnih naložbah!

Čas branja: 4 min
17.11.2017  10:03
Zanimivo, vaša pokojnina se plemeniti tudi v alternativnih naložbah!
Foto: karn684

Delnice na svetovnih borzah segajo po novih in novih rekordih. Ena najdaljših borznih rasti v zgodovini pa vlagatelje po drugi strani tudi čedalje bolj skrbi. Tako se zdaj več ozirajo tudi po alternativnih naložbah. Med temi vlagatelji so tudi pokojninski skladi, kjer se plemenitijo prihranki za vašo pokojnino. »Alternativne naložbe so po svoji naravi zelo primerna naložba za pokojninske sklade. V večini gre za dolgoročne naložbe, ki ustrezajo dolgi časovni naravi pokojninskega zavarovanja. Poleg tega pa z alternativnimi naložbami dosežemo dodatno razpršitev portfeljev in tako lahko pomembno zvišamo pričakovano donosnost prihrankov za dodatno pokojnino,« pojasni naša sogovornica Alenka Čok Pangeršič, izvršna direktorica sektorja upravljanja premoženja v Modri zavarovalnici.

Katere alternativne naložbe ste v vaših pokojninskih skladih kupovali v preteklih letih?

V Modri zavarovalnici smo v preteklosti proučevali različne možnosti vstopa v alternativne naložbene razrede, predvsem sklade zasebnega kapitala, nepremičninske sklade, sklade slabih terjatev in infrastrukturne sklade. Imamo izkušnje z vlaganjem v sklad tveganega kapitala, nepremičninski sklad in sklad slabih terjatev. Vsem naložbam, v katere smo vstopili, je skupno, da smo jih pred odločitvijo za investiranje resnično dobro spoznali. Lahko rečem, da gre za dolgotrajen in naporen proces.

Najprej je treba spoznati upravljavca kot takega, potem še naložbe same. Najpomembnejše pa je zaupanje in poznavanje upravljavca, njegovih procesov, referenc in izkušenj. Za pokojninske sklade je izredno pomembna proučitev naložbe tudi z vidika dozdajšnje donosnosti ob še sprejemljivem tveganju naložbe.

Kolikšen delež imajo alternativne naložbe v celotnem portfelju vaših pokojninskih skladov in kako so vplivale na uspešnost celotnih portfeljev?

Dejstvo je, da je trenutna izpostavljenost naših pokojninskih skladov do alternativnih naložb relativno nizka, ker so skladi, ki smo jim namenili sredstva, še v začetni fazi zbiranja investitorjev. Pogodbeno smo se sicer zavezali za določene zneske investiranja, vendar bomo sredstva postopoma vlagali v precej daljšem, tudi večletnem obdobju delovanja sklada.

Delež alternativnih naložb boste v prihodnje torej povečevali?

Alternativne naložbe so privlačne zaradi trenutno izredno visokih cen običajnih naložb, kot so obveznice in delnice. Poleg tega so naši pokojninski skladi investicijsko dozoreli in so postali primerljivi s tujimi pokojninskimi skladi, ki že dalj časa vlagajo v alternativne naložbe. Delež alternativnih naložb bomo vsekakor v prihodnje postopoma povečevali.

V bližnji prihodnosti načrtujemo rast deleža na pet odstotkov portfelja. Dolgoročno pa nameravamo slediti največjim tujim pokojninskim skladom, pri katerih je po podatkih OECD povprečna izpostavljenost do alternativnih naložb med 10 in 15 odstotki.

Katere zanimive alternativne naložbe proučujete za nakup v prihodnjih mesecih?

Ponudba je trenutno velika, pri čemer je naš pogled usmerjen predvsem v sklade zasebnega kapitala in sklade skladov. Skladi zasebnega kapitala imajo različne strategije. Posamezni skladi investirajo v druge zasebne sklade, odkupujejo terjatve ali posojila, ki zamujajo s poplačili. Določeni skladi vlagajo v podjetja ali v nepremičninske projekte.

Tudi mi želimo svoj portfelj alternativnih naložb razpršiti tako po strategijah kot tudi po upravljavcih. Verjetno pa se bomo še letos odločili za kakšen nov alternativni sklad.

S katerimi upravljavci pa sodelujete pri tem?

Trenutno sodelujemo z več upravljavci alternativnih naložb, s katerimi proučujemo možnost potencialnega vlaganja v produkt, ki bo ustrezal našim portfeljem in naložbenim ciljem. Gre za še eno specifiko alternativnih naložb. V danem trenutku ni možnosti vlagati v vse, kar smo ocenili za zanimivo. Zato vlagamo v sklade, ki zdaj zbirajo sredstva.

Ocenjujemo, da je treba zgraditi dolgoročen partnerski odnos z izbranimi upravljavci in izkoristiti priložnosti, ko so na voljo. Tu gre za razmeroma dolgotrajen in zahteven proces, ki pa je nujen.

Delniški trgi so na rekordnih vrednostih, zato prej ali slej pričakujemo korekcijo. Kako bo ta po vašem mnenju vplivala na donosnost alternativnih naložb?

Ena od pomembnih lastnosti alternativnih naložb je ravno nepopolna korelacija teh z delniškimi trgi. Razpršenost, ki jo s temi naložbami dosežemo, je bila zato eden od motivov za vstop v tovrstne naložbe. Vsekakor bodo v primeru korekcije tudi donosnosti alternativnih naložb nižje, vendar nihanja ne bodo tako velika kot v primeru delnic. Eden izmed namenov vlaganja v alternativne naložbe je tudi zmanjšanje nihajnosti naložbenega portfelja.

Pri investiranju vplačanih premij v pokojninske sklade Modre zavarovalnice se vsakič sproti odločamo in upoštevamo nabor posamezne vrste naložbe tudi z vidika primernosti vlaganja za časovno daljše obdobje oziroma glede na življenjski cikel svojih članov.

Kateri naložbeni razredi alternativnih naložb bodo v prihodnjih treh letih po vašem mnenju najbolj zanimivi?

O tem lahko le ugibam. Dejstvo je, da je rast močna in obseg vseh alternativnih naložbenih razredov dosega nove rekordne vrednosti. Če se omejimo bolj lokalno, je močan trend predvsem na področju nepremičnin in terjatev. Glede na razmere na trgu gre pričakovati, da se bo ta trend še nekaj let nadaljeval. Sicer pa je precej pričakovano, da se celotna industrija alternativnih naložb močno vzpenja, kar se ujema s položajem v gospodarskem ciklu.

Kolikšen delež alternativnih naložb bi priporočili dolgoročnim vlagateljem, ki so za srednje tveganje pri vlaganjih?

Splošnega odgovora ni. Dolgoročnim vlagateljem, ki so za srednje tveganje pri naložbah, bi morda svetovali kak odstotek vlaganja v sklade tveganega kapitala, vendar največ do pet odstotkov. To so skladi zasebnega kapitala, ki sredstva zagotavljajo malim podjetjem z visokim potencialom rasti, vendar večjim tveganjem dolgoročne uspešnosti poslovanja.

Večji delež bi morda lahko pomenile naložbe v zasebni dolg, nepremičnine ali infrastrukturo. Zavedati se moramo, da je izbira posamezne alternativne naložbe za povprečnega zasebnega vlagatelja zelo zahtevna naloga, saj sta redno spremljanje finančnih trgov in dobro poznavanje posamezne naložbe nujna pogoja za uspešno plemenitenje sredstev. Če želi posameznik optimizirati svoj portfelj, mora razpršiti tudi alternativne naložbe oziroma imeti strategijo umestitve navedenega naložbenega razreda v druge manj tvegane naložbene razrede. Vsekakor je za povprečnega zasebnega vlagatelja bolje, da svoj denar zaupa preverjenim in pooblaščenim institucijam, ki finančne trge dnevno spremljamo, jih analiziramo ter tako zagotavljamo večjo varnost prihrankov.

PRO
Članki
Članki Nizke obrestne mere srednjemu sloju otežujejo reševanje stanovanjske problematike

Banka Slovenije z novembrom uvaja poostrene ukrepe pri kreditiranju prebivalstva, kar bo še dodatno otežilo nakupe stanovanj, predvsem v...

PRO
Članki
Članki Kako lahko nepremičnine po 45. letu delajo za vas?

Mnogo Slovencev v srednjih letih ima lastne nepremičnine večje vrednosti, a prihodki največkrat ne zadoščajo njihovim željam in...

PRO
Članki
Članki Ideja za odlično darilo – knjiga o finančni pismenosti

Vas praznični nakupi daril za sorodnike in prijatelje še čakajo? Kako najti primerno darilo, da bo imelo pravo vrednost, bo uporabno in...

PRO
Članki
Članki 5 aplikacij, ki vam pomagajo bolje ravnati z denarjem

Namen finančnih aplikacij za pametne telefone je, da nam pomagajo vzpostaviti nadzor nad potrošnjo in posledično povečati prihranke ter...

PRO
Članki
Članki Dilema staršev: Kupiti otroku avto ali ne?

Prvi večji nakup vaših otrok je odlična priložnost, da mladim privzgojite začeten, a pomemben odmerek finančne kulture.

PRO
Članki
Članki Aleš Lisac: Kaj moram spremeniti, da bom imel več denarja?

Trženjski guru, kot označujejo Aleša Lisca, je kot najstnik v srednji šoli sramežljivo zardeval pred šolsko tablo, danes pa vsak dan...

PRO
Članki
Članki Pet strokovnjakov, ki vam pokažejo, kako otroke naučiti ravnati z denarjem

Za vas bomo v nekaj predavanjih strnili več kot 90 let skupnih strokovnih izkušenj najboljših strokovnjakov.