FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Moje financepro

Revija za upravljanje osebnega premoženja

Z Alibabo zadeli v polno! Kar 93-odstotni donos!

Čas branja: 5 min
10.11.2017  09:09
Z Alibabo zadeli v polno! Kar 93-odstotni donos!
Foto: scyther5

Alibaba in Tencent sta bila letos najboljša izbora delnic za naše vzajemne sklade, saj sta v evrih pridobila kar 93 oziroma 84 odstotkov, je zadovoljen Uroš Vek, upravljavec naložb v KBM Infondu. V prihodnje stavimo predvsem na Evropo, med sektorji pa na finance in energijo, dodaja.

Toda po osemletni rasti delniških trgov je treba biti pozoren tudi na kakšno korekcijo. »Korekcije so sestavni del delniških trgov, vendar večjih pretresov na finančnih trgih, kot je bila zadnja svetovna finančna kriza leta 2008, ne pričakujem,« razmišlja naš sogovornik Uroš Vek.

Kateri trgi se vam zdijo glede na trenutna vrednotenja najbolj zanimivi za nakup in zakaj?

Globalni delniški trgi brez večjih pretresov rastejo že od marca 2009, kar je drugo najdaljše obdobje rasti delniških trgov od leta 1970. Najdaljši bikovski trend na delniških trgih je trajal od septembra 1990 do marca 2000. Trenutno okolje izpolnjuje vse pogoje, da se zadeve na vrhu lestvice lahko spremenijo in dobimo nov najdaljši bikovski trend po letu 1970. V tem primeru bi bilo treba ohraniti takšen tempo rasti še približno leto dni. V globalnem delniškem pogledu so od marca 2009 daleč najbolj blestele ameriške delnice, saj je bil povprečni letni donos visokih 20 odstotkov, merjeno v evrih.

Močna rast zadnjih let se zrcali v visokih vrednotenjih ameriških delnic, ki so nad trikratniki knjigovodske vrednosti, medtem ko se preostale regije gibljejo pod dvakratnikom knjigovodske vrednosti. Kot regija nam je zdaj najbolj zanimiva Evropa, saj se je izvila iz recesijskega primeža prejšnjih let in dosega spodbudno gospodarsko aktivnost, čemur sledi tudi upadanje brezposelnosti. Poleg tega so se dobički evropskih podjetij začeli izboljševati, medtem ko so vrednotenja evropskih podjetij razmeroma ugodna.

Katere pa so tiste panoge, ki se vam zdijo trenutno najbolj zanimive?

Za zdaj večjih recesijskih tveganj ni na obzorju, zato priporočamo ciklične panoge, kot so finance in energija ter trajne potrošne dobrine. Sektorja finance in energija sta tudi sicer najugodnejša, saj so vrednotenja znotraj globalnega delniškega indeksa najnižja, hkrati pa ponujata sorazmerno visoko dividendno donosnost, 2,8 oziroma 3,8 odstotka.

S katerimi tremi delnicami so vaši upravljavci vzajemnih skladov letos najbolj zadeli v polno, pri katerih pa ste najbolj zgrešili?

Glede na dejstvo, da je bil tehnološki sektor najbolj rastoči sektor v letu 2017, ni presenečenje, da sta na vrhu Alibaba in Tencent, sledilo je podjetje iz surovinskega sektorja Sociedad Quimica y Minera de Chile. Najslabše je šlo naložbi iz sektorja trajnih potrošnih dobrin, in sicer iz segmenta trgovin Bed Bath & Beyond, sledita podjetje iz industrijskega sektorja General Electric in naložba iz sektorja energije Schlumberger.

O katerih treh delnicah trenutno največ razmišljate glede nakupa za portfelj vaših skladov?

Nazadnje smo v portfelj dodajali naložbo Sanofi. Gre za evropskega farmacevta, ki je pomemben proizvajalec cepiv in zdravil za zdravljenje diabetesa. Podjetje se sicer spopada z veliko konkurenco, zato je pričakovati stopnjevanje cenovnih pritiskov in upadanje prihodkov na tem področju prodaje zdravil, vendar pa zdravila proti diabetesu pomenijo le 18,5 odstotka vseh prihodkov.

Napoved prihodkov celotnega podjetja je sicer pozitivna, okoli tri odstotke na leto, saj bolje poslujejo preostali segmenti.

Kaj pa druge tarče?

Nameravamo povečati delež energetskega sektorja in tukaj je ena izmed prvih izbir British Petroleum (BP), četrto največje integrirano naftno podjetje na svetu, ki povprečno dnevno proizvede 2,1 milijona 159-litrskih sodov nafte.

Podjetje je doseglo poravnavo z Američani glede razlitja nafte v letu 2010 v vrednosti 18,7 milijarde dolarjev. Odgovor menedžmenta je bil v agresivnem zniževanju stroškov, kar je podjetje naredilo izrazito konkurenčno. Poleg tega izplačuje eno izmed najvišjih dividend v sektorju, saj dividendna donosnost znaša okoli 6,5 odstotka.

Prav tako bomo povečali delež evropskih finančnikov z naložbo ING Groep. Nizozemska finančna institucija ponuja bančne in zavarovalniške storitve v več kot 40 držav. Ta finančni konglomerat ostro znižuje stroške ter je hkrati glede lojalnosti in zadovoljstva strank ena izmed najboljših finančnih ustanov. Družba je tudi v ospredju na področju digitalnega bančništva, predvsem z banko ING-DiBa v Nemčiji, kjer je proces odpiranja, zapiranja računov, posojil in depozitov povsem digitaliziran. Poleg tega je dividenda donosnost razmeroma visoka, pri 4,2 odstotka.

Kako se v teh časih vedejo vaši vlagatelji v vzajemne sklade?

Tradicionalno se največ denarja steka v globalni delniški sklad razvitih trgov Infond Beta in mešani sklad Infond Alfa, ki sta osnovna sklada oziroma stebra naših vlagateljev. Vlagatelji so poleg tega letos veliko vlagali tudi v najdonosnejši sklad Infond Technology.

Nekateri poznavalci po dolgoletni rasti na delniških trgih napovedujejo večjo korekcijo. Se strinjate z njimi?

Korekcije so sestavni del delniških trgov, vendar večjih pretresov na finančnih trgih, kot je bila zadnja svetovna finančna kriza leta 2008, ne pričakujem. Vsekakor bodo korekcije tudi v prihodnje, vendar je najpomembneje, da je trenutno globalno gospodarsko okolje na robustnih temeljih. V prvem polletju 2017 je bila globalna gospodarska rast nadpovprečna, saj je znašala 3,1 odstotka, medtem ko je bila v letih od 2011 do 2016 le 2,7-odstotna.

Brezposelnost v razvitih državah je na najnižjih ravneh od svetovne finančne krize, pri 5,7 odstotka. Globalna rast je prav tako uravnotežena, saj je standardni odklon gospodarske rasti med 177 državami na svetu eden izmed najnižjih po letu 2000. Skratka, gospodarska rast je med državami razmeroma enakomerno porazdeljena.

Če se bo zgodila korekcija, kako se boste nanjo odzvali v vašem dzuju?

Kadar pride do korekcije, se ta zgodi hitro in nenadno, tako da hiter odziv ne pomaga kaj dosti. Poleg tega statistika pravi, da delniški trgi rastejo 70 odstotkov časa, tako da se lovljenje korekcij dolgoročno ne splača. Mi kot ekipa upravljamo sklade predvsem skozi prizmo vrednotenj in ne uporabljamo pristopa »market timing«. Upravljanje naših skladov poteka predvsem skozi prizmo vrednotenj, kjer iščemo investicijske priložnosti na podlagi anomalij oziroma odstopanj od dolgoročnih povprečij in relativnih primerjav na ravni trgov, sektorjev in podjetij.

Kaj pa so trenutno največja tveganja za delniške trge?

Največje tveganje v tem trenutku pomeni gibanje obrestnih mer. Hitrejši in močnejši dvigi obrestnih mer od trenutno pričakovanih lahko v prihodnje povzročijo večjo nihajnost na delniških trgih. Na tem področju smo posebej pozorni. Vlagatelji pa lahko, če želijo znižati tveganje, znotraj krovnega sklada Infond brezplačno prehajajo med skladi. To pomeni, da lahko sredstva umaknejo v manj tvegane naložbe, denimo Infond Bond in Infond Money, in s tem ne izgubijo davčnega ščita.

Vam je v vaši družbi letos uspelo premagovati primerljive benchmarke?

Upravljanje skladov krovnega sklada Infond ni uspešno le v tem letu, temveč zadnjih nekaj let. Vsi naši skladi so izjemno konkurenčni in veliko jih je najboljših v svojem razredu, denimo Infond Technology, Infond Alfa, Infond Dynamic in Infond Global. Poleg tega večina naših skladov presega primerljive indekse.

  PRO
  Članki
  Članki Nizke obrestne mere srednjemu sloju otežujejo reševanje stanovanjske problematike

  Banka Slovenije z novembrom uvaja poostrene ukrepe pri kreditiranju prebivalstva, kar bo še dodatno otežilo nakupe stanovanj, predvsem v...

  PRO
  Članki
  Članki Kako lahko nepremičnine po 45. letu delajo za vas?

  Mnogo Slovencev v srednjih letih ima lastne nepremičnine večje vrednosti, a prihodki največkrat ne zadoščajo njihovim željam in...

  PRO
  Članki
  Članki Ideja za odlično darilo – knjiga o finančni pismenosti

  Vas praznični nakupi daril za sorodnike in prijatelje še čakajo? Kako najti primerno darilo, da bo imelo pravo vrednost, bo uporabno in...

  PRO
  Članki
  Članki 5 aplikacij, ki vam pomagajo bolje ravnati z denarjem

  Namen finančnih aplikacij za pametne telefone je, da nam pomagajo vzpostaviti nadzor nad potrošnjo in posledično povečati prihranke ter...

  PRO
  Članki
  Članki Dilema staršev: Kupiti otroku avto ali ne?

  Prvi večji nakup vaših otrok je odlična priložnost, da mladim privzgojite začeten, a pomemben odmerek finančne kulture.

  PRO
  Članki
  Članki Aleš Lisac: Kaj moram spremeniti, da bom imel več denarja?

  Trženjski guru, kot označujejo Aleša Lisca, je kot najstnik v srednji šoli sramežljivo zardeval pred šolsko tablo, danes pa vsak dan...

  PRO
  Članki
  Članki Pet strokovnjakov, ki vam pokažejo, kako otroke naučiti ravnati z denarjem

  Za vas bomo v nekaj predavanjih strnili več kot 90 let skupnih strokovnih izkušenj najboljših strokovnjakov.