FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Moje financepro

Revija za upravljanje osebnega premoženja

Mizerne bančne obresti, borze pa pregrete! Je to priložnost za alternativne naložbe?

Čas branja: 4 min
27.10.2016  11:40
V bankah imamo Slovenci okoli 16 milijard evrov, čeprav prinašajo večinoma manj kot odstotek na leto; po drugi strani pa so na nekaterih borzah vrednosti delnic blizu rekordov, kar pa spet ni najbolje za potencialne zaslužke in vaš mirni spanec; so lahko rešitev alternativne naložbe?
Mizerne bančne obresti, borze pa pregrete! Je to priložnost za alternativne naložbe?
Foto: UberImages

Teorija in praksa nista prav dosledni, ko gre za opredelitve, kaj so alternativne naložbe. Ena od razlag recimo je, da so alternativne naložbe vse, kar niso naložbe v delnice, obveznice in bančnodepozitni produkti. Drugi, praktično uporabnejši poskus opredelitve pravi, da so alternativne naložbe vse naložbe, ki so neodvisne ali vsaj delno neodvisne od splošnega gibanja na kapitalskih in borznih trgih. Ta druga opredelitev torej temelji na funkcionalnosti in je precej bolj praktična, smiselna, razloži osebni finančni svetovalec Samo Lubej iz Finančnega centra.

Najbolj vroči

Ob nizkih bančnih obrestih in visokih vrednotenjih na borzah se torej splača ozreti tudi po naložbah, ki niso odvisne od bančnega in borznega dogajanja. »Po mnenju večine profesionalnih vlagateljev, kateremu se pridružujemo tudi v naši družbi, so v tem trenutku najbolj zanimivi naložbeni razredi skladi zasebnega kapitala, skladi zasebnega dolga in nepremičnine. Skladi zasebnega kapitala so se izkazali kot izjemno robustni tudi v času gospodarskih in finančnih kriz,« razloži Gregor Županc, partner podjetja King Consulting, in pojasni: »Skladi zasebnega dolga kljub nizkim obrestnim meram prinašajo veliko priložnosti, tudi na račun togosti bank in 'ohromljenosti' zaradi strožje zakonodaje. Nepremičnine so trenutno v ekspanzivni fazi investicijskega cikla in če ne bo kakšnih ekstremnih situacij, denimo kakšne vojne, bo ta naložbeni razred najverjetneje med bolj aktualnimi še nekaj let. Bi se pa izogibal dolgoročnim nepremičninskim projektom.«

Koliko denarja v »alternativce«

S kolikšnim deležem svojega portfelja pa v takšne naložbe? »Malim vlagateljem priporočamo, da v alternativne naložbe vložijo do največ 30 odstotkov svojega portfelja, in to v produkte s široko razpršitvijo sredstev, tudi med več alternativnimi naložbenimi razredi, ki delujejo po načelu sklad skladov. Obstajajo tudi vlagatelji, za katere alternativne naložbe niso primerne. Kakovostno priporočilo za posameznega vlagatelja lahko posreduje le njegov finančni svetovalec, ki ima jasno sliko o vlagatelju,« razmišlja predstavnik King Consultinga.

Prednosti in nevarnosti

In kakšne so prednosti ter potencialne nevarnosti tovrstnih alternativnih naložb? Z dodatno razpršitvijo med alternativne naložbe si znižate stopnjo tveganja vašega portfelja, znižate si nihajnost zaradi nizke koreliranosti alternativnih naložb s tradicionalnimi naložbenimi razredi. Zavarujete se lahko tudi pred inflacijo, v primerjavi s tradicionalnimi naložbami pa imate večji potencial za doseganje večjih donosov. Kot pravi Županc, skladi zasebnega kapitala donose delniških trgov po odštetju stroškov provizij in po delitvi dobička dolgoročno presegajo za tri do pet odstotnih točk, in to ob manjši nihjanosti.

Toda po drugi strani se je treba zavedati slabše likvidnosti teh naložb. »Marsikatera alternativna naložbena strategija za doseganje postavljenih donosov potrebuje večletno obdobje, tudi do deset let. Predčasen izstop iz tovrstnih naložb tako ni smiseln, hkrati pa običajno tudi ni poceni,« opozarja Gregor Županc. Poleg tega se je treba zavedati tudi slabše preglednosti, saj so alternativne naložbe običajno vrednotene četrtletno, v nekaterih primerih pa celo samo enkrat na leto. Vlagatelji še posebej v primeru skladov skladov nimajo podrobnega vpogleda v portfelj. Pazljivi pa moramo biti tudi pri višjih stroških upravljanja, saj je upravljanje alternativnih naložb bolj zahtevno in posledično dražje kot upravljanje tradicionalnih naložb.

Vlagajo tudi univerze

In katere naložbe so bile v zadnjih treh letih med najbolj donosnimi? »Najdonosnejša sta bila naložbena razreda skladov zasebnega kapitala in nepremičnine. Menim pa, da bodo donosi pri zasebnem kapitalu v prihodnjih letih nekoliko manjši kot v zadnjih treh letih, predvsem zaradi trenutno sorazmerno visokih vrednotenj podjetij. Nepremičnine pa bodo najverjetneje vroča naložbena tema vsaj še nekaj let in zato pri tem naložbenem razredu pričakujem večje donose kot v preteklosti,« še razmišlja Županc. Ob tem pa še zanimiv podatek: univerza Yale – eden najuspešnejših institucionalnih vlagateljev na svetu – ima v svojem naložbenem skladu kar 74 odstotkov sredstev v alternativnih naložbah.

 

 

PRO
Članki
Članki Nizke obrestne mere srednjemu sloju otežujejo reševanje stanovanjske problematike

Banka Slovenije z novembrom uvaja poostrene ukrepe pri kreditiranju prebivalstva, kar bo še dodatno otežilo nakupe stanovanj, predvsem v...

PRO
Članki
Članki Kako lahko nepremičnine po 45. letu delajo za vas?

Mnogo Slovencev v srednjih letih ima lastne nepremičnine večje vrednosti, a prihodki največkrat ne zadoščajo njihovim željam in...

PRO
Članki
Članki Ideja za odlično darilo – knjiga o finančni pismenosti

Vas praznični nakupi daril za sorodnike in prijatelje še čakajo? Kako najti primerno darilo, da bo imelo pravo vrednost, bo uporabno in...

PRO
Članki
Članki 5 aplikacij, ki vam pomagajo bolje ravnati z denarjem

Namen finančnih aplikacij za pametne telefone je, da nam pomagajo vzpostaviti nadzor nad potrošnjo in posledično povečati prihranke ter...

PRO
Članki
Članki Dilema staršev: Kupiti otroku avto ali ne?

Prvi večji nakup vaših otrok je odlična priložnost, da mladim privzgojite začeten, a pomemben odmerek finančne kulture.

PRO
Članki
Članki Aleš Lisac: Kaj moram spremeniti, da bom imel več denarja?

Trženjski guru, kot označujejo Aleša Lisca, je kot najstnik v srednji šoli sramežljivo zardeval pred šolsko tablo, danes pa vsak dan...

PRO
Članki
Članki Pet strokovnjakov, ki vam pokažejo, kako otroke naučiti ravnati z denarjem

Za vas bomo v nekaj predavanjih strnili več kot 90 let skupnih strokovnih izkušenj najboljših strokovnjakov.