FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Moje financepro

Revija za upravljanje osebnega premoženja

Kako razveljaviti življenjsko zavarovanje. Se to sploh splača?

Čas branja: 5 min
25.10.2016  07:45
Pred nekaj meseci je evropsko sodišče sprejelo sodbo, da lahko zavarovanci razveljavijo življenjsko zavarovanje, če niso bili podrobno seznanjeni s pogoji zavarovanja; pa se to tudi dogaja?
Kako razveljaviti življenjsko zavarovanje. Se to sploh splača?
Foto: Burlingham

»Pri nas ne pričakujemo razmaha razveljavitev življenjskih zavarovanj, saj prej in zdaj veljavna zakonodaja v Sloveniji vsebuje ustrezna določila o obveščanju zavarovalcev ob sklenitvi življenjskega zavarovanja. Vsekakor pa ta pojav spremljamo,« pravi Natalija Dmitrović, področna sekretarka na oddelku za nadzor ravnanja udeležencev na trgu (varstvo potrošnikov) agencije za zavarovalni nadzor (AZN).

Ali se ljudje po »evropski« sodbi obračajo na vas in sprašujejo, kaj narediti, če niso zadovoljni z življenjskim zavarovanjem?

Agencija ni pritožbeni organ in ne odloča o konkretnih sklenjenih zavarovalnih pogodbah, niti ni pristojna za reševanje sporov. Potrošniki se morajo ob morebitnih težavah z zavarovalno pogodbo obrniti najprej na zavarovalnico ali njihovo pritožbeno komisijo. Vsaka zavarovalnica mora imeti vzpostavljeno shemo zunajsodnega reševanja sporov, pravila pritožbenega postopka pa mora imeti javno dostopna.

Toda zavarovanci se sami najbrž težko bojujejo proti močnim zavarovalnicam!

Težave poskušamo reševati sistemsko. Preverjamo, ali je posamezni zavarovalni produkt oblikovan v nasprotju z zakonom. Nadziramo, ali zavarovalnice ali zunanje prodajne mreže uporabljajo slabe oziroma neustrezne prodajne prakse, in ustrezno ukrepamo. Drugače povedano, ne moremo odločati v sporu na podlagi že sklenjene zavarovalne pogodbe, lahko pa določenim subjektom nadzora preprečimo nezakonito ravnanje na trgu.

Kaj pa lahko zavarovancem na vaši agenciji svetujete v zvezi s predčasno razveljavitvijo?

Razložimo jim posledice. Predvsem se morajo zavedati, da je velika verjetnost, da ob razveljavitvi izplačana sredstva ne bodo enaka višini, kot so sami izračunali - višina vplačane premije krat število vplačanih premij -, da predčasna razveljavitev nosi stroške in druge posledice ter da bodo v primeru razveljavitve življenjskega zavarovanja, preden poteče deset let, zavezani še k plačilu davka od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 odstotka. Zato svetujemo, naj pokličejo zavarovalnega agenta ali zavarovalnico ter se dobro pozanimajo o vseh stroških in drugih posledicah razveljavitve, preberejo pogoje, ki so del vsake zavarovalne pogodbe, in če se bodo še vedno na podlagi vseh odgovorov odločili za razveljavitev, je to njihova lastna odločitev.

Kdaj pa je razveljavitev življenjskega zavarovanja vseeno dobra odločitev?

Na to vprašanje ni mogoče dati vsesplošno pravilnega odgovora. Odvisno od vrste zavarovanja in od potreb potrošnika. Načeloma lahko rečemo le, da ima vsaka zavarovalna pogodba vračunane stroške, ki ob zgodnejši razveljavitvi pomenijo večji delež vplačanih premij. Z drugimi besedami, predčasna razveljavitev skoraj vedno pomeni dodatne stroške, tako da predvsem pozivamo potrošnike, naj bodo previdni ob samem sklepanju zavarovalne pogodbe.

Kako kot nadzorni organ ukrepate, če ugotovite, da je bilo neko življenjsko zavarovanje sklenjeno v škodo zavarovanca?

Kot sem že omenila, agencija v konkretnem sporu iz zavarovalne pogodbe ne more odločati. Lahko pa seveda naredimo marsikaj ob morebitnem neustreznem ravnanju zavarovalnic oziroma njihovih prodajnih mrež pri sklepanju zavarovanj. Če imamo informacije, da je zavarovalnica ali njen zastopnik škodljivo svetoval potrošniku, zadevo preiščemo in po potrebi izrečemo ustrezne nadzorne ukrepe. Poleg tega poskušamo ukrepati tudi, če zaznamo sistemska tveganja pri prodaji zavarovanj. Tako smo denimo imeli indice, da nekatere zastopniške mreže poskušajo prepričati svoje stranke, da po preteku določenega obdobja, denimo treh let, razveljavijo življenjsko zavarovanje in ga sklenejo pri drugi zavarovalnici. Gre za izjemno škodljiv pojav, ki ga v angleščini imenujemo »churning«, naš delovni izraz za to pa je kolobarjenje. Namen takšnega ravnanja je, da zastopnik dobi plačilo provizije iz ene police, ko to plačilo preneha, pa predlaga sklenitev druge police z vnovičnim motivom po proviziji. Seveda zavarovalnica vse te provizije obračuna kot stroške, ki jih na koncu nosi potrošnik. Z namenom preprečevanja kolobarjenja smo na agenciji preverili štiri tisoč zavarovalcev ter 130 tisoč storniranih ali odkupljenih zavarovalnih polic.

In kakšne so glavne ugotovitve?

Težko bi potegnila kakšne dokončne zaključke. Na tej podlagi smo izvedli nekaj usmerjenih inšpekcijskih nadzornih postopkov, najpomembneje pa se mi zdi, da smo različne javnosti opozorili na težavo, ne nazadnje je štiri tisoč zavarovalcev prejelo naše obvestilo. Informacija o tem, da je to neustrezna prodajna praksa, je zaokrožila med prodajnimi mrežami, predvsem pa smo z zavarovalnicami vzpostavili dialog, kako reševati to problematiko.

Katere so sicer najpogostejše pritožbe zavarovancev, ki jih dobite na AZN?

Pritožbe so v veliki večini iz premalo izplačanih sredstev pri predčasni razveljavitvi življenjskih zavarovanj. Da so bili ljudje ogoljufani, ker so izračunali, da bi morali dobiti več … Za sklepanje življenjskega zavarovanja z varčevalno komponento se morate zavedati, da se to ne enači ali primerja z bančnim varčevanjem, saj se z delom premije, ki jo plačujete za to zavarovanje, pokrivajo tudi stroški zavarovanja, kjer pa izplačilo nastopi le, če se zgodi z zavarovalno pogodbo dogovorjeni zavarovalni primer, denimo smrt, invalidnost … Bolje bi bilo, če bi stranke svojo zavarovalno polico dale v mirovanje do konca trajanja zavarovalne pogodbe.

Kaj bi svetovali zavarovancem, preden se odločijo za sklenitev življenjskega zavarovanja?

Zavarovalne pogodbe so zahtevne in imajo dolgoročne denarne posledice. Pri sklepanju zavarovanj si vzemite dovolj časa za premislek, preden podpišete kakršnokoli zavarovalno pogodbo. Od zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika zahtevajte zavarovalno ponudbo oziroma polico, vse pripadajoče zavarovalne pogoje, izračune, razlage in druge potrebne informacije, ki vas zanimajo. S podpisom zavarovalne ponudbe ali police namreč potrdite, da ste seznanjeni z zavarovalnimi pogoji, z značilnostmi zavarovanja, ki ga sklepate, in drugimi pogodbenimi določili. Zato je pomembno, da si vzamete dovolj časa in dobro preberete vse sestavine zavarovalne pogodbe, vključno z drobnim tiskom v splošnih in posebnih pogojih, že pred sklenitvijo, čeprav takrat še ne veste, ali boste spremembo dejansko med trajanjem zavarovanja sploh potrebovali.

 

 

PRO
Članki
Članki Nizke obrestne mere srednjemu sloju otežujejo reševanje stanovanjske problematike

Banka Slovenije z novembrom uvaja poostrene ukrepe pri kreditiranju prebivalstva, kar bo še dodatno otežilo nakupe stanovanj, predvsem v...

PRO
Članki
Članki Kako lahko nepremičnine po 45. letu delajo za vas?

Mnogo Slovencev v srednjih letih ima lastne nepremičnine večje vrednosti, a prihodki največkrat ne zadoščajo njihovim željam in...

PRO
Članki
Članki Ideja za odlično darilo – knjiga o finančni pismenosti

Vas praznični nakupi daril za sorodnike in prijatelje še čakajo? Kako najti primerno darilo, da bo imelo pravo vrednost, bo uporabno in...

PRO
Članki
Članki 5 aplikacij, ki vam pomagajo bolje ravnati z denarjem

Namen finančnih aplikacij za pametne telefone je, da nam pomagajo vzpostaviti nadzor nad potrošnjo in posledično povečati prihranke ter...

PRO
Članki
Članki Dilema staršev: Kupiti otroku avto ali ne?

Prvi večji nakup vaših otrok je odlična priložnost, da mladim privzgojite začeten, a pomemben odmerek finančne kulture.

PRO
Članki
Članki Aleš Lisac: Kaj moram spremeniti, da bom imel več denarja?

Trženjski guru, kot označujejo Aleša Lisca, je kot najstnik v srednji šoli sramežljivo zardeval pred šolsko tablo, danes pa vsak dan...

PRO
Članki
Članki Pet strokovnjakov, ki vam pokažejo, kako otroke naučiti ravnati z denarjem

Za vas bomo v nekaj predavanjih strnili več kot 90 let skupnih strokovnih izkušenj najboljših strokovnjakov.