FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Maya teampro

Simply the best:-)

Vsi za enega, eden za vse! Pa v vašem podjetju je tako?

Čas branja: 4 min
19.09.2017  15:49
Vsi za enega, eden za vse! Pa v vašem podjetju je tako?
Arhiv Maya team d.o.o.

Saj poznate znani bojni vzklik treh mušketirjev iz romantične zgodbe Alexandra Dumasa, ki so v prvi polovici 17. stoletja s pogumom in domiselnostjo ter svojo akrobatsko spretnostjo sabljanja reševali številne spletke na dvoru francoskega kralja Ludvika XIII.

Očitno so vrli bojevniki že pred stoletji spoznali - in se v številnih skupnih akcijah prepričali -, da je v slogi moč, v podjetništvu pa so to 'teorijo' prvič resno začeli proučevati pred slabim stoletjem v ZDA. Avstralski psiholog Elton Mayo, ki je v tridesetih letih minulega stoletja predaval na ameriški Harvard Business School, je raziskoval, kako povečati storilnost v podjetjih in prišel do ugotovitve, da je za večjo storilnosti v neki organizaciji najpomembnejši dejavnik izgradnja občutka skupinske identitete in dobre povezanosti med zaposlenimi. To med sodelavci omogoči boljšo komunikacijo in okrepi sodelovanje, rezultat pa se pokaže na poboljšanju delovnih oziroma poslovnih rezultatih podjetja.

Preveč posvečanja delu, premalo ljudem

Medsebojna različnost in medsebojna odvisnost za doseganje skupnih ciljev zaposlene v podjetju postavlja pred številne ovire. Dokler te niso premagane, lahko te delujejo zelo zaviralno, tako za posameznike kot celotno ekipo. A če so se v delovnih organizacijah nekoč posvečali bolj delu, premalo pa ljudem, so raziskave profesorja Maya botrovale razvoju strokovnega pristopa odprave teh 'zavor'. Timbilding je postala institucija, preko katere se s pomočjo strokovno usposobljenega vodstva z različnimi vrstami zanimivih dejavnosti zunaj delovnih okvirjev krepi medsebojne odnose in opredelitev vlog posameznika znotraj skupin, v katere so vključeni za izpolnitev določene naloge oziroma za dosego skupnega cilja.

Izobraževanje in zabava poveže sodelavce

Kot razloži direktor Maya team Borut Nikolaš, so timbilding programi namenjeni predvsem izobraževanju kadrov znotraj različnih korporacij, podjetij in oddelkov, enot ali projektnih timov. Pri izvedbi teh programov se osredotočijo na štiri ključne timske veščine:

- na komunikacijske veščine,

- organizacijo dela tima in posameznikov,

- na motivacijo tima in

- samomotivacijo ter gradnjo zaupanje znotraj tima.

Timbonding? Ni enako, kot timbilding!

»Še bolj sproščeni - če je to sploh mogoče - so timbonding programi, ki pa so namenjeni predvsem druženju in motivaciji zaposlenih, ko nadgradimo pretekle uspehe in jih motiviramo za nove dosežke. Odličen čas za timbonding je denimo prednovoletno druženje v podjetjih, ko ob zaključku leta obe komponenti - druženje in motivacija - prideta najbolj do izraza. V obeh programih se sodelavci novih znanj in spretnosti naučijo v sproščenem okolju, zunaj službenih prostorov, preko iger, izkušnje pa potrjujejo, da je tak način bolj učinkovit od 'klasičnih' izobraževalnih oziroma motivacijskih programov.

Sodelavci pri izvajanju raznih zabavnih, spretnostnih, športnih in adrenalinskih aktivnosti stopijo iz običajnih službenih okvirjev, spoznajo se na neformalni način. Za marsikoga se ugotovi, da gre za drugačno osebo, kot se kaže na delovnem mestu, odkrijejo se njihove nove lastnosti in sposobnosti.«

Dodatna vsebina ni prikazana, ker niste dovolili prejema piškotkov z zunanjih strežnikov. Spremeni...

PRO
Članki
Članki Nepozaben prednovoletni dogodek je lahko bolj učinkovit od povišice

Povečanje plače je po prepričanju večine ena od glavnih motivacij za večjo storilnost zaposlenih oziroma občutek pripadnosti...