FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Investicijski vodnik 2018pro

Ni nujno, da sledi preteklost

Polica, na katero lahko (po)stavite vse, kar vam je pomembno

Čas branja: 4 min
26.03.2018  09:02
Višja pokojnina, nakup stanovanja, morda kmalu plačljiv študij otrok ali pa potovanja na stara leta. Brez rednega varčevanja bo težko izpolniti vse cilje. Pred izbiro ustreznega finančnega produkta preverite, ali je možno premikati prihranke v bolj ali manj tvegane naložbe, kaj se zgodi z vašimi prihranki, če izgubite službo ali pa v primeru smrti ter navsezadnje, ali bodo vaši prihranki ob dvigu sredstev spet obdavčeni.
Polica, na katero lahko (po)stavite vse, kar vam je pomembno
Foto: vencavolrab

Med najpogostejše oblike dolgoročnih varčevanj se uvrščajo varčevanja v pokojninskih skladih, vzajemnih skladih, lahko pa se odločite tudi za naložbeno življenjsko zavarovanje. Pri zadnjem gre – podobno kot pri varčevanju v pokojninskih oziroma vzajemnih skladih – za dolgoročno varčevanje, ki pa ima posebno davčno obravnavo. Poleg tega ste s tako »polico« še življenjsko zavarovani, lahko pa tudi nezgodno in za primere bolezni ali celo brezposelnosti in tako poskrbite ne le za svojo prihodnost, ampak tudi zaščitite svoje najbližje. Zanimiva je davčna obravnava naložbenega življenjskega zavarovanja – davkov ne plačujete med vplačevanjem premije in tudi ne med prejemanjem rente ali izplačil iz zavarovanja, če je le od sklenitve zavarovanja minilo deset let. Spomnimo, da so pri pokojninskih zavarovanjih iz drugega pokojninskega stebra omejeni zneski, do katerih prejmete davčne olajšave. Prav tako velja ta davčna »oprostitev« pri naložbenih zavarovanjih ne glede na čas in višino dejanskega vplačila v zavarovanje – pomemben je zgolj začetek vaše police. Če torej vplačate določen znesek mesec pred izplačilom iz zavarovanja, od sklenitve police pa je preteklo več kot 10 let, je tudi to zadnje vplačilo povsem brez davčnih bremen. Za primerjavo, pri recimo vzajemnih skladih ali delnicah ste opravičeni plačila davka šele po dvajsetih letih.

Svetovanje pri izbiri naložb je pomembno

Veliko je bilo v zadnjih letih storjenega pri razvoju naložbenih življenjskih zavarovanj in zagotavljanju transparentnosti stroškov. Res je, da noben finančni inštrument ni brez stroškov, saj je treba za vstope in izstope na organizirane trge plačevati, prav tako je treba plačati strokovnjake, ki iščejo najoptimalnejše naložbene rešitve. Nekatere zavarovalnice vse bolj poudarjajo tudi naložbeno svetovanje, saj se zavedajo njegovega pomena. Njihovi svetovalci vas povprašajo o vaših značilnostih – ali imate družino, kolikšni so vaši prihodki in izdatki, ali že varčujete, ter o vaših potrebah – ali boste potrebovali dodatno pokojnino, ali bo vaša družina utrpela izgube, če boste postali invalid ali ostali brez službe, ali ste recimo zmožni ob nekih mesečnih vložkih ta sredstva tudi izgubiti ali potrebujete popolno varnost prihrankov. Tako lahko ob primernem svetovanju izberete naložbeno zavarovanje, ki je skladno z vašimi zahtevami in potrebami. Predvsem pa povprašajte svetovalca, kaj se zgodi ob izjemnih primerih ter ali bo možno zavarovanje ustrezno prilagoditi glede na dane razmere. Dobra »polica« in dober svetovalec zavarovalnice vas bosta vsekakor lahko spremljala dolgo let, brez potrebe po zamenjavi police, le s prilagoditvami vašemu trenutnemu stanju. Dober primer takšne dolgoletne prakse je Fondpolica Adriatica Slovenice, ki je bilo prvo naložbeno življenjsko zavarovanje pri nas.

Rešitve za izredne življenjske dogodke

Nekatera življenjska zavarovanja ob izbiri zajamčene naložbe zagotavljajo zaščito pred prihodnjimi negativnimi gibanji na kapitalskih trgih. Če ne izberemo takšne naložbe z zaščito, to posledično lahko pomeni negativni donos vloženih sredstev. Z mesečnimi vplačili v izbrane naložbe pa lahko dosežete ugodnejše povprečje nakupnih tečajev enot premoženja in s tem višjo donosnost. Naložbeno tveganje pri naložbenih življenjskih zavarovanjih je manjše tudi zaradi kritja za primer smrti – zajamčena zavarovalna vsota se določi ob sklenitvi in pomeni zajamčeno izplačilo v primeru smrti zavarovane osebe v času veljavnosti zavarovanja.

Če ste ob sklenitvi ali pozneje izbrali dodatno kritje za primere oprostitve plačila premije za brezposelnost, bo med vašo brezposelnostjo zavarovalnica plačevala premijo namesto vas. Varčevali boste torej še naprej, hkrati boste zavarovani še za druge hude dogodke, to pa ne bo bremenilo vašega omejenega družinskega proračuna. To je izjemna lastnost nekaterih naložbenih »polic« – noben drug finančni instrument, niti državna pokojninska blagajna, ne omogoča takšnega varčevanja. Vaša dodatna pokojnina iz naložbenega zavarovanja v takem primeru ne bo prav nič nižja, če boste vmes leto dni brezposelni. Podobno lahko k svoji polici dodate tudi oprostitev plačila premije za primer invalidnosti – če postanete invalid in tako ostanete praviloma z nižjimi prihodki, s katerimi si več ne bi mogli privoščiti visokih vplačil v varčevanje za pokojnino in za zavarovanje za druga tveganja, bo zavarovalnica namesto vas vplačevala dogovorjeno premijo. Tudi če se vam zgodi nezgoda ali zbolite, je plačilo premije lažje zaradi izplačevanja zavarovalnine/rente, s katero se pokrijejo tudi nastali stroški zaradi bolezni ali nezgode.

Poleg tega privarčevana sredstva ne gredo nujno v zapuščino, kakor to velja v primeru vaše smrti pri večini drugih varčevalnih ali naložbenih produktov. Zavarovanje omogoča, da določite poimenskega dediča – upravičenca. Ta se lahko odloči (odvisno od ponudnika vaše naložbene »police«) nadaljevati zavarovanje ali pa se mu izplača zavarovalna vsota. Zakaj je to pomembno? Če je recimo vaša naložba ravno v obdobju negativnih nihanj, lahko vaš dedič počaka na ugodnejši čas, ko privarčevana sredstva znova pridobijo vrednost. Dodatno v primeru take poimenske določitve upravičenca ni treba čakati na zapuščinsko obravnavo – upravičenec bo zgolj zavarovalnici sporočil, da je tisti, ki ste ga določili kot upravičenca do svojih prihrankov.

Razkritje: Sponzor vsebine je Adriatic Slovenica, ki v svojem naložbenem življenjskem zavarovanju Fondpolica ponuja tri različne ciljne letne donosnosti (osem-, šest in štiriodstotno) ali zajamčen letni donos (1,5 odstotka).

Vsebina je informativne narave in izraža mnenja in poglede avtorja članka. Prispevek ne predstavlja naložbenega priporočila oziroma investicijskega svetovanja. Vsi podatki in informacije, uporabljeni v tem prispevku temeljijo na javnih podatkih, pridobljenih iz virov, za katere je avtor razumno ocenil, da so verodostojni na dan njihove objave. Članek je del posebne priloge Časnika Finance, Investicijskega vodnika 2018.