FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Investicijski vodnik 2018pro

Ni nujno, da sledi preteklost

Evropske delnice letos bolj privlačne od ameriških

Čas branja: 3 min
19.02.2018  06:55
Veliki dobički in nova davčna reforma so razlog za optimizem ameriških podjetij in porabnikov. Kljub temu pa ima letos večji potencial rasti stara celina.
Evropske delnice letos bolj privlačne od ameriških

Svetovno gospodarstvo še vedno kaže znamenja sinhronega okrevanja, pri številnih državah pa še vedno spremljamo pozitivne revizije ocen prihodnjih rasti. Kljub prejšnji nadpovprečni rasti, nadpovprečnemu času trajanja pozitivnega razpoloženja na borznem parketu in dokaj visokim vrednotenjem menimo, da je večja naklonjenost delnicam v primerjavi z obveznicami smiselna. Predvidevamo, da bomo tudi v letu 2018 v širitveni fazi ekonomskega cikla. Zgodovina nas uči, da so bile v preteklosti v tej fazi delnice najdonosnejši naložbeni razred tako v ZDA kot tudi na evrskem območju.

Optimizem podjetij in porabnikov podpira nadaljnjo rast

Sektorsko gledano, so bili v takšnih razmerah nadpovprečno donosni tako imenovani ciklični sektorji (potrošne dobrine, informacijska tehnologija, industrija ...). Številni makroekonomski kazalniki so šele dobro pospešili (industrijska proizvodnja, zasedenost proizvodnih zmogljivosti ...), ankete razpoloženja kažejo na izrazit optimizem med porabniki in podjetji, zato z dovolj veliko gotovostjo predvidevamo, da svetovno gospodarsko okrevanje še ni reklo zadnje besede. Nekaj kazalnikov, denimo razmere na trgu dela, ki so že močno izboljšane, sicer nakazuje, da utegnemo biti v poznejši fazi rasti. Kljub vsemu delnice še vedno ponujajo nadpovprečno večji tekoči dohodek (v obliki dividend in dobičkov) kot obveznice.

Zaradi visokih vrednotenj bosta za ohranitev nadpovprečne privlačnosti delniškega naložbenega razreda vse bolj pomembna dinamika in obseg rasti prihodnjih dobičkov na delnico podjetij. Pričakovanja ostajajo visoka in so se v zadnjem mesecu še zvišala, v ZDA dodatno zaradi sprejetja nove davčne zakonodaje, ki večini podjetij prinaša nižjo efektivno davčno stopnjo na dobiček.

Naftna podjetja s predvideno nadpovprečno rastjo dobičkov

Pričakovana rast dobičkov podjetij za leto 2018 znaša več kot 10 odstotkov, pozitivno rast je pričakovati prav v vseh sektorjih. Nadpovprečno rast dobičkov bodo predvidoma dosegla naftna podjetja, kjer je dobiček v prejšnjih letih tudi največ upadel, zdaj pa so se razmere ustalile. Potencial rasti dobičkov potrjuje tudi trenutna uspešnost podjetij, saj ta dosegajo nekoliko nižje profitne marže kot v preteklosti, s čimer obstaja vrzel, ki jo podjetja lahko zapolnijo.

Obrestne mere bodo še nizke

Nekoliko manj prostora za rast vidimo v ZDA, kjer so profitne marže precej visoke, so pa možna presenečenja zaradi manjšega davčnega bremena. Zanimivost delnic povečujejo tudi visoke dividende in odkupi lastnih delnic, ki se utegnejo v ZDA še okrepiti zaradi spodbud davčne reforme. V zadnjih nekaj letih so tako rekoč vse najpomembnejše monetarne oblasti s širitveno denarno politiko močno vplivale tako na gospodarsko aktivnost kot tudi na ravnotežje na kapitalskih trgih. Postopno se takšna politika res poslavlja, kljub vsemu pa bodo obrestne mere še nekaj časa nizke in kot take spodbudno delovale na gospodarstvo.

Evropa privlačna, Japonska manj

Na razvitih trgih največ možnosti vidimo v evropski regiji, ki je naredila svojevrsten preskok v okrevanju. Dolgotrajna skromna gospodarska aktivnost je v letu 2017 presegla dva odstotka v EU in na evrskem območju, povečana dinamika pa se je razmahnila po vseh državah članicah EU (celo Grčija je na medletni ravni dosegla pozitivno gospodarsko rast). Evropsko regijo sicer zaznamujejo povprečna vrednotenja (nižja od ZDA, a višja od preostalih regij), relativno privlačnost regije pa bo po našem mnenju ohranjal tudi močan evro, ker bodo zaradi valutnega vpliva nekatere tuje naložbe manj donosne.

Na papirju ima najpočasnejšo gospodarsko dinamiko Japonska, ki pa kljub temu kaže rastoči pozitiven trend. Japonska je sicer uvrščena med regije z relativno slabšimi obeti, ki pa še vedno ponujajo privlačno naložbeno priložnost.

Upoštevajte tveganja in se izogibajte paničnim odzivom

Na koncu kaže opozoriti tudi na tveganja, še posebej zato, ker smo v fazi okrepljenega optimizma. Menimo, da lahko vlagatelji v letu 2018 pričakujejo večjo nihajnost na kapitalskih trgih, saj se bo izrazito mirno leto 2017 težko ponovilo. Nestanovitnost je značilnost tveganih naložb, zato se izogibajmo paničnim odzivom na večje nihaje cen naložb. K negotovosti bodo pripomogli tudi politični dogodki. Nejasnosti je še veliko v povezavi z brexitom, marčevske volitve v Italiji nam lahko prinesejo zmagovalca brez večinske podpore, koalicija separatističnih strank v Kataloniji pa je tudi še neznanka z vidika politične agende in udejanjanja izidov zadnjega referenduma. Čeprav utegnejo biti politični razpleti manj ugodni, usodnih vplivov na kapitalske trge ne pričakujemo.

Razkritje: Avtor prispevka je Gašper Dovč, upravljavec investicijskih skladov Triglav Skladi.

Vsebina je informativne narave in izraža mnenja in poglede avtorja članka. Prispevek ne predstavlja naložbenega priporočila oziroma investicijskega svetovanja. Vsi podatki in informacije, uporabljeni v tem prispevku temeljijo na javnih podatkih, pridobljenih iz virov, za katere je avtor razumno ocenil, da so verodostojni na dan njihove objave. Članek je del posebne priloge Časnika Finance, Investicijskega vodnika 2018.