FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Finančni vodnikpro

Kje se letos skrivajo naložbene priložnosti?

Čas branja: 3 min
22.02.2019  00:00
Globalno gospodarstvo je preseglo vrh ekonomskega cikla in gospodarstva se srečujejo z manjšimi rastmi, ki pa jih ne smemo enačiti z recesijo.
Kje se letos skrivajo naložbene priložnosti?

Pogled na seznam tveganj, ki smo jih predvideli konec leta 2017, razkrije, da so redki poznavalci kapitalskih trgov računali z uresničitvijo predvolilne obljube ameriškega predsednika o »preureditvi« mednarodne trgovine. Težko bi torej govorili o presenečenju, a predsednik Trump je svoje ideje vzel resno in jih v minulem letu začel tudi uresničevati. Omenjene aktivnosti so bile, žal – tudi po predsednikovi zaslugi – interpretirane kot napoved trgovinske vojne preostalemu svetu, precej hitro pa se je izkristaliziralo, da je ameriška administracija osredotočena predvsem na Kitajsko in njen rastoči trgovinski presežek z ZDA.

Svarila domačih in tujih strokovnjakov niso zadostovala, da bi trgovinska vprašanja reševali po mirni poti, in ZDA so v svoja diplomatska udejstvovanja vključile dodatne carinske obremenitve na uvoz dobrin iz tujine. Trenutno smo v obdobju premirja, ki pa se počasi izteka, s čimer zmanjkuje tudi časa za trgovinski dogovor med Kitajsko in ZDA.

V svojem osrednjem scenariju pričakujemo preudarnost ZDA, ki bi se zadovoljile z zavezo Kitajske, da v prihodnje zmanjšajo trgovinski presežek, in morda še s kozmetičnimi ukrepi dvignejo raven spoštovanja intelektualne lastnine. Pri drugih zahtevah (prenehanje z vmešavanjem v politične razmere zahodnega sveta, spoštovanje mednarodnih pravil in norm ...) morda ne bodo toliko vztrajni, saj pomenijo možno iskro za eksplozijo mednarodnih konfliktov.

Glavna tveganja, na katera morajo biti pozorni vlagatelji v letu 2019

Za leto 2019 smo opredelili pet bolj oziroma manj verjetnih povzročiteljev tveganj z večjim oziroma manjšim vplivom na dogajanje na kapitalskih trgih. Že omenjeni trgovinski spori sodijo mednje. Izrazito negativen bi bil scenarij razmaha sporov v trgovinske vojne, ki bi močno zaznamovale globalno gospodarsko aktivnost, vlagatelji pa bi posledice čutili tudi prek nihajnosti na valutnih trgih. Pomembno tveganje s potencialno visokim učinkovanjem se nanaša na ohlajanje kitajskega gospodarstva. Za zdaj je sicer videti, da se bodo na morebitno premočno ohlajanje oblasti odzvale z ustreznimi spodbudami.

Najvišjo verjetnost sicer pripisujemo tveganjem, ki izhajajo iz upočasnjevanja globalne gospodarske aktivnosti in nadaljevanja večje nihajnosti. Razmere niso novost, a bližnja preteklost je postregla s stabilnim okrevanjem, ki ga je spremljala nenavadna mirnost na kapitalskih trgih. Ta nas verjetno zapušča in vračajo se zgodovinsko bolj značilna obdobja večje nihajnosti. Globalno gospodarstvo je preseglo vrh ekonomskega cikla in gospodarstva se srečujejo z manjšimi rastmi, ki pa jih ne smemo enačiti z recesijo.

Med tveganja uvrščamo tudi napačno ravnanje centralnih bank, če bi te postale dodatni zaviralec ekonomskega cikla. Preteklost nas sicer uči, da takemu scenariju lahko pripisujemo majhno verjetnost. Visoko na lestvici verjetnosti je po našem mnenju tudi brexit. Politična negotovost je velika, a verjamemo v racionalno rešitev, o dolgoročnih ekonomskih posledicah pa se bo mimo soja žarometov razpravljalo šele po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije.

Kje naj vlagatelji iščejo naložbene priložnosti v letu 2019?

V družbi smo za leto 2019 nekoliko zmanjšali naklonjenost delnicam. Opažamo sicer še vedno relativno večjo privlačnost delnic v primerjavi z obveznicami, a že omenjene negotovosti, ki večinoma izvirajo iz upočasnjevanja globalne gospodarske dinamike, narekujejo nekoliko večjo previdnost. To seveda ne pomeni popolnega umika iz delnic, ki ponujajo največje dolgoročne koristi, temveč zavedanje, da bo za višjo donosnost delnic v letu 2019 potrebna nekoliko aktivnejša vloga vlagateljev v smislu taktične alokacije. Med regijami priporočamo večjo izpostavljenost ameriški regiji. ZDA precej uspešno kljubujejo globalnemu upočasnjevanju, zasluge pa lahko pripišemo v veliki meri tamkajšnjemu potrošniku.

V letu 2019 zna do izraza priti tudi učinkovitost pri izvrševanju (spodbujevalnih) ekonomskih politik, kjer imajo ZDA »konkurenčno« prednost. Vlagatelji bodo priložnosti našli tudi na trgih v razvoju, najmanj pa smo naklonjeni evropski regiji. Posamezne države v Evropi so se že močno približale ali celo dotaknile recesije, napovedi gospodarske rasti za številne med njimi pa uradne institucije znižujejo. Svojevrsten mejnik so tudi parlamentarne volitve v EU, kjer bomo lahko priča koncu vladavine velikih sredinskih strank. S tem se zna spremeniti tudi način reševanja prihodnjih kriz v Evropi.

Razkritje: Avtor prispevka je mag. Gorazd Belavič, CFA, direktor sektorja za analize, Triglav Skladi