FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Športna loterijapro

Za slovenski šport

Izobraževanje športnih zmagovalcev ustvarja zmagovalce v poslu in življenju

Čas branja: 4 min
15.05.2019  02:15
Vrhunski šport je življenjski slog odličnosti in doseganja rezultatov, ne le med športno kariero, temveč tudi pozneje v življenju.
Izobraževanje športnih zmagovalcev ustvarja zmagovalce v poslu in življenju
Foto: ales fevzer

Po uspešni športni karieri, slavi in morda celo bogatih finančnih nagradah se ob koncu kariere športnikom odpre novo, pogosto drugačno življenjsko poglavje, v katerem morajo pokazati še druge svoje talente in sposobnosti. Takrat jim izobrazba oziroma strokovna usposobljenost za delo pride zelo prav, saj si večina športnikov v karieri praviloma ne uspe zagotoviti zadostnega finančnega zaledja za preostanek življenja. Pri tem so lahko vrhunskim športnikom v pomoč različne podporne aktivnosti, projekti in programi na nacionalni ravni, predvsem pa deležniki iz gospodarstva, ki v primerno izobraženih vrhunskih športnikih prepoznajo dodano vrednost z vidika svoje kadrovske politike.

Tako celostno obravnavata vrhunske športnike tudi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) in Športna loterija, dolgoletni ponosni partner OKS-ZŠZ na področju programov dvojne kariere ter izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja športnikov. Športna loterija je sicer eden glavnih sponzorjev slovenskega športa, saj portfelj sponzorstev obsega Nogometno zvezo Slovenije, Olimpijski komite Slovenije in Smučarsko zvezo Slovenije. In tako kot Športna loterija pri prirejanju iger na srečo in športnih stav spoštuje najvišje standarde odgovornega prirejanja iger na srečo, je odgovorno misliti tudi na življenje po končani športni karieri, ki ga je mogoče osmisliti z izobraževanjem in usposabljanjem že med aktivno športno kariero. Športna loterija je zato dolgoletni ponosni partner OKS-ZŠZ na področju programov dvojne kariere ter izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja športnikov. Inovativni pristopi in sistematično delo na tem področju športnikom omogočijo, da lahko svoje vrline, ki so jih pridobili med aktivno športno kariero, ter vrhunskost prenesejo tudi v svojo poklicno kariero.

Eden najuspešnejših slovenskih športnikov vseh časov, prejemnik vrste žlahtnih odličij na evropskih in svetovnih prvenstvih ter olimpijskih igrah Miroslav Cerar je doštudiral pravo in kot odvetnik ostal uspešen tudi po končani športni karieri.

»Zelo pomembna sta zavedanje o pomenu športnih in olimpijskih vrednot ter tudi ravnanje zunaj športnega terena, saj so uspešni športniki vzornik mladim in tudi širše v družbi. A ko govorimo o športnikih, nikakor ne smemo prezreti področja izobraževanja, ki je pogoj za njihov lažji odhod iz vrhunskega športa. Zato na Olimpijskem komiteju Slovenije oziroma Slovenski olimpijski akademiji spodbujamo njihovo izobraževanje oziroma jim s konkretnimi projekti poskušamo pomagati pri njihovem usklajevanju športnih in študijskih vsebin,« pove Miroslav Cerar, predsednik Slovenske olimpijske akademije pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez.

Dvojna kariera

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) in Športno loterija (ŠL) kot pokrovitelja slovenskega športa povezujejo skupne vrednote, kot so odličnost, solidarnost, zdrav življenjski slog in tradicija, ki so pomembne tako v športni karieri kot v življenju nasploh. V letu 2019 obe organizaciji skupaj z namenom podpore pri izobraževanju in zaposlovanju športnikov sodelujeta v projektu tako imenovane dvojne kariere.

Pri tem gre predvsem za usklajevanje športne kariere z različnimi drugimi področji, ki so za športnike v posameznem razvojnem obdobju pomembni. Ta proces med drugim vključuje tako zagotavljanje njihovih materialni sredstev kot vključevanje v družbeno življenje ter pridobivanje izobrazbe.

Dvojna kariera je vsekakor kompleksen proces, saj vsebuje obdobja visoke športne intenzivnosti, obdobja, ko je pozornost bolj namenjena šolanju, in obdobja, ko mora športnik dijak ali študent hkrati usklajevati oboje. Usklajevanja športne kariere in izobraževalne poti ne vpliva le na športnikov osebni in športni razvoj, ampak pomembno vpliva tudi na njegov poklicni razvoj in zaposljivost po koncu športne kariere.

Zmagovalci kratko- in tudi dolgoročno

»Na športnika ne gledamo le skozi prizmo tekmovalnih dosežkov, ampak ga razumemo kot posameznika, ki ga zanimajo tudi druga življenjska področja. Podpora dvojne kariere deluje v smeri, da pomaga športnikom postati 'zmagovalci kratko- in dolgoročno,« pojasnjuje Petra Robnik, nekdanja tekmovalna smučarka, zdaj sekretarka Kluba slovenskih olimpijcev, ki v projektu dvojne kariere deluje kot vezni člen med Olimpijskim komitejem Slovenije, ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter različnimi izobraževalnimi ustanovami in športnimi organizacijami. Hkrati je tudi sama vključena v projekt Razvoj kadrov v športu, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskih kohezijskih politik, tako da podrobno pozna problematiko prehoda iz športne v zaposlitveno kariero.

Intelektualni napor zvišuje motivacijo športnikov

»Športnik, ki se poistoveti z 'dvojno kariero', ni osredotočen izključno na šport, ampak tudi na šolanje, to zmanjšuje pritisk rezultatskih pričakovanj. Športni dosežki so zaradi izobraževanja postavljeni v drugačno perspektivo, hkratno vlaganje intelektualnih in telesnih naporov pa pozitivno vpliva na njegovo motivacijo. Uspehi na enem področju spodbudijo pozitivno razmišljanje o tem, da je mogoč uspeh tudi na drugem področju. Zaradi dvojne kariere ima športnik vsekakor večji občutek varnosti, saj njegova prihodnost ni odvisna le od športnih dosežkov,« pojasni Petra Robnik in poudari, da ima vlaganje napora na dve področji pozitiven vpliv na športnikovo samozavest. To pa se ne nazadnje obrestuje tudi pri športnih dosežkih.

Pri tem se športniki pogosto soočajo s pomanjkanjem časa in stresom, povezanem z usklajevanjem številnih obveznosti. Podobno kot vrhunski menedžerji so pogosto utrujeni, imajo veliko odgovornosti in premalo časa, da bi vse obveznosti opravili najbolje, kar se da. Pri uspešnem usklajevanju šolanja in športa so jim lahko v veliko pomoč olimpijske in športne vrednote, ki so jih pridobili med športno kariero. Tako slovenske kot mednarodne študije kažejo, da 'dvojna kariera' spodbudno vpliva na posameznikov razvoj in njegove socialne spretnosti, obenem pa športniki poročajo o manj težavnem koncu kariere oziroma bolje načrtovanem prehodu v poslovno življenje, kar ima seveda pozitiven vpliv tudi na njihovo finančno stanje.

Kompetence, potrebne za učinkovito usklajevanje šolanja in športa

V obsežnem raziskovalnem projektu »Zlato v izobraževanju in v vrhunskem športu«, ki je potekal v Sloveniji in še v osmih evropskih državah in v katerem je sodelovalo 4.200 športnikov, starih od 15 do 25 let, ki so se ob vrhunskem športu redno izobraževali na različnih ravneh, so analizirali, katere kompetence so pomembne za uspešno usklajevanje šolanja in športa.

Te kompetence so:

  • vztrajnost v zahtevnih trenutkih in obdobjih, ko ne napreduješ;
  • razumevanje pomena počitka in regeneracije;
  • sposobnost spoprijemanja s stresom v šolanju in športu;
  • predanost, da uspeš v športu in tudi izobraževanju;
  • zaupanje v lastne sposobnosti, da lahko premagaš izzive v šolanju in športu;
  • pripravljenost za odrekanje na račun uspeha v šoli in športu;
  • sposobnost učinkovitega upravljanja časa;
  • sposobnost dobrega sodelovanja s podpornim osebjem v izobraževanju in športu;
  • samodisciplina za izpolnjevanje zahtev usklajevanja šolanja in športa;
  • asertivnost – biti samozavesten in prepričan vase.

Vseživljenska šola

»Pri vsem tem je pomembno športnikovo razumevanje, kaj vse mora narediti, da bo uspel v športu in tudi izobraževanju, ter prepričanje, da se lahko ti dve pomembni področji pozitivno dopolnjujeta. Ena izmed zelo pomembnih kompetenc upravljanja dvojne kariere je tudi sposobnost, da športnik sebi, svojim potrebam in značilnostim prilagodi način, kako bo uskladil zahteve izobraževanja in športa. Da je pri tem uspešen, je brez dvoma izjemnega pomena, da ima jasno postavljene cilje na področju športnih rezultatov in tudi pri izobraževanju. Kot da je seznanjen z vsemi možnostmi, ki so mu pri tem na razpolago. Tudi na primer, ko govorimo o upravljanju lastnih financ,« sklene Petra Robnik, ki je v procesu izobraževanja športnikov tudi sodelavka Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru.