FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Športna loterijapro

Za slovenski šport

Kako sta globalizacija in digitalizacija pripeljali do nelegalne konkurence tujih ponudnikov športnih stav

Čas branja: 3 min
10.10.2018  07:15
Spletne stavnice lahko ob nižjih stroških poslovanja in tudi manjših davčnih obremenitvah v drugih državah na trgih, kot je slovenski, pomenijo tako nelojalno kot nelegalno konkurenco, posledica pa je neposredna izguba davčnih prihodkov in sponzorskih prihodkov slovenskega športa
Kako sta globalizacija in digitalizacija pripeljali do nelegalne konkurence tujih ponudnikov športnih stav
Foto: ekkawit998

Trg klasičnih iger na srečo v Sloveniji zastopata družbi Loterija Slovenije, d. d., in Športna loterija, ki imata skladno z zakonom o igrah na srečo monopol oziroma duopol na področju prirejanja klasičnih iger na srečo. Športna loterija deluje na trgu prirejanja klasičnih iger na srečo, za katerega je značilna stroga zakonodajna regulacija poslovanja. Na trgu nastopa kot eden od dveh ponudnikov klasičnih iger na srečo, pri čemer se srečuje z vse močnejšima trendoma globalizacije in digitalizacije, ki sta zmed glavnimi razlogi, zaradi katerih se Športna loterija spopada z nelojalno in nelegalno konkurenco tujih ponudnikov iger na srečo.

Globalizacija in digitalizacija ter izkoriščanje davčno ugodnih okolij

Digitalizacija družbenega in tudi globalnega poslovnega okolja, ki jo poganja tehnološki razvoj, pogosto prinaša možnosti nelojalnega vstopa na posamične trge.

»Športna loterija intenzivno uresničuje strategijo razvoja za prihodnje obdobje. Ob kopici novosti in posodobitev v letu 2018, med katerimi so tudi stave v živo, bo Športna loterija trendu posodobitev in novosti sledila tudi v letu 2019. Digitalizacija in globalizacija sta za Športno loterijo predvsem izziv, ki ga želimo obvladati karseda uspešno, pri čemer pa bi bilo neodgovorno, če bi ravno to bilo vzrok za nekritične spremembe pravnih in ekonomskih modelov, zlasti za liberalizacijo spletnega prirejanja klasičnih iger na srečo, saj je to tvegano področje,« pojasnjuje dr. Edvard Kolar, predsednik uprave Športne loterije.

Čeprav slovenski trg prirejanja iger na srečo po velikosti ni primerljiv s trgi večjih držav, pa nelojalna in nelegalna tuja konkurenca ustvarja sistemske ovire pri preprečevanju pranja denarja, odgovornem plačevanju dajatev in davkov ter navsezadnje tudi pri razvoju in spodbudah slovenskega športa, za katerega skrbi Športna loterija prek sponzorstev in donacij.

»Zavedamo se, da so igre na srečo regulirana dejavnost, Športna loterija sprejete zakonske zaveze in standarde dosledno izpolnjuje in nadgrajuje. Tudi zaradi tega je področje klasičnih iger na srečo v Sloveniji varno in urejeno, vendar si moramo za to prizadevati vsi deležniki. Izpolnjevanje zakona in doseganje visokih standardov je naloga tako prirediteljev kot regulatorja, ki ni samo preprečevalec nelegalne konkurence na področju iger na srečo pri nas, želimo si, da bi bil tudi partner pri celostnem, primernem in varnem razvoju tega področja v Sloveniji,« še dodaja Kolar.

Nižja obdavčitev dobitkov, manj denarja za šport

Tržna logika tujih ponudnikov in posledično tudi spremenjena percepcija mnogih slovenskih uporabnikov je tako postala (citat s spletne strani www.sportne-stave.com): »Z internetom je igranje športnih stav dobilo popolnoma nove razsežnosti. Spletne stavnice ponujajo boljše kvote od navadnih, saj imajo nižje stroške poslovanja in so locirane v davčno ugodnejših okoljih, kjer omogočajo stave z nižjo obdavčitvijo. Ker je konkurenca med njimi vse večja, stavnice s čim boljšimi kvotami tekmujejo, katera bo privabila več igralcev …«

Prihod tujih spletnih velikanov s področja iger na srečo in športnih stav torej še zdaleč ni zgolj poslovno tveganje v smislu nelojalne konkurence Športni loteriji (in Loteriji Slovenije), ampak pomeni tudi neposredno izgubo proračunskih prihodkov Republike Slovenije in slovenskega športa. Športna loterija je namreč eden glavnih sponzorjev slovenskega športa, saj portfelj sponzorstev obsega Nogometno zvezo Slovenije, Olimpijski komite Slovenije in Smučarsko zvezo Slovenije. S tem slovenski šport, ki je že tako finančno dokaj podhranjen, izgublja del močno potrebnih prihodkov.

Padla zakonska novela

Državni zbor je aprila letos zavrnil novelo zakona o igrah na srečo, katere namen je bil sprostiti trg športnih stav, ki jih zdaj zakonito prireja le Športna loterija. Temeljni namen novele je bil, da bi denar, ki se zdaj steka na račune v tujini, prišel nazaj v Slovenijo, kar bi dosegli tako, da bi se dejavnost tujih ponudnikov lahko izenačila s Športno loterijo.

Kot je zapisal Peter Frankl v svojem komentarju v reviji Manager: »Da bi v šport priteklo več denarja, če odpremo trg novim ponudnikom, tujim ali domačim, je dvomljivo. Kajti ponudniki športnih stav iz tujine zaradi majhnosti slovenskega trga verjetno nimajo kakega velikega interesa, da bi svojo dejavnost v Sloveniji legalizirali in plačevali ustrezne dajatve, kajti trg je majhen, zdajšnje stanje 'sive' internetne ponudbe jim verjetno kar ustreza.«

Frankl se v nadaljevanju sprašuje tudi, ali bi večja konkurenca res pripomogla k večji raznovrstnosti in učinkovitosti ter večjim koristim za slovenski šport.

Težavna, če ne kar nemogoča regulacija

Najverjetneje bi novela zakona o igrah na srečo težko konkretno spremenila trg. Predvsem zaradi visoke obdavčitve in majhnosti slovenskega trga. Sprememba zakona, vsaj glede na pristop zadnje neuspele novele zakona, bi prinesla enkratno vstopno koncesijo v višini pol milijona evrov, kar slovenski trg dela dokaj neprivlačen za vstope večjega števila velikih tujih stavnic.

Mnoge države, ki imajo večje trge, zahtevajo za vstop na svoj trg precej manjše zneske. Poleg tega tuje stavnice z najbolj konkurenčnimi kvotami že tako prejemajo vplačila slovenskih igralcev, kar sicer slovenski regulator poskuša preprečiti z ukrepi, kot je zatemnitev spletnih strani, a igralnice pogosto najdejo tehnične rešitve, da omogočijo dostop do svojih spletnih strani. »Pojem nelegalnega prirejanja se z liberalizacijo velikokrat ne konča, lahko se šele začne. Neučinkoviti regulaciji izvajanja zakonskih določb ne pomaga nobena zakonska sprememba, takšno stanje lahko vodi v resne negativne posledice, ki so varnostne, finančne in razvojne narave,« ugotavlja Kolar, predsednik uprave Športne loterije.