FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Competopro

»Ko strast postane delo.«

Že imate internega coacha, ki spodbuja razvoj potencialov zaposlenih in podjetja?

Čas branja: 3 min
26.03.2019  07:00
Inovativno spodbujanje razvoja potenciala in proaktivnosti zaposlenih kot tudi vodstvenega potenciala podjetja
Že imate internega coacha, ki spodbuja razvoj potencialov zaposlenih in podjetja?

Ne glede na to, s kakšnim poslom oziroma dejavnostjo se ukvarjamo, v podjetju vedno iščemo ideje in kadre, ki bodo krepili našo organizacijo z inovativnimi poslovnimi rešitvami. S tem bomo naše stranke in partnerje prepričali, da je prav naše podjetje na konkurenčnem trgu tisto, s katerim se splača poslovati.

Če želimo znotraj organizacije iskati in razvijati potenciale zaposlenih, je smiselno razmisliti o usposabljanju internih coachev, ki bodo v organizaciji iskali in razvijali potencial zaposlenih. Funkcija internega coacha je namreč podpora zaposlenim pri hitrem prilagajanju spremembam, krepitvi individualne uspešnosti, razvoju kompetenc, prilagajanju in uvajanju nove miselnosti ter boljše odzivnosti na nepredvidljive situacije v podjetju.

Za coacha izberite osebo s potrebnimi osebnostnimi značilnostmi, pri čemer sta pomembni predvsem čustvena inteligenca in razvitost ključnih coaching kompetenc.

V podjetjih, kjer že razvijajo sistem internih coachev, so že zaznali pozitiven vpliv na spopadanje z izzivi in stresnimi situacijami ter izboljšanje klime.

Brez podpore vodstva ne gre

Da bi v podjetju ustvarili primerno okolje za razvoj internega coachinga, je po nasvetu strokovnjakov treba upoštevati nekaj preverjenih korakov:

  • Ustvariti je treba strategijo treninga coachev, ki mora biti usklajena z vizijo in s poslovnimi cilji podjetja ter spremembami njegove organizacijske kulture. Strategija treninga bo jasno opisala, kdo, kaj, kje, kdaj in zakaj coaching v organizaciji.
  • Zagotoviti je treba, da vodstvo podjetja podpira delo coacha in da uskladijo svoje delovanje s svojimi glavnimi nalogami – coachi so namreč lahko zaposleni iz različnih oddelkov, ki večino časa še vedno namenijo svoji osnovni dejavnosti. Vodilni delavci, zlasti pa vodstvo kadrovske službe, so glavni akterji pri uvedbi in razvoju kulture coachinga v organizaciji. Coachi, bodisi zunanji bodisi notranji, podpirajo vodstveno osebje tako, da jim pomagajo na poti skozi spremembe, pri upravljanju teh prehodov in obvladovanju poslovnih in kadrovskih izzivov.
  • Ustvariti je treba učinkovito ekipo internih in/ali zunanjih coachev.
  • Coaching naj bo v organizaciji proces, ki se prilagaja potrebam zaposlenim in vpliva na spremembe organizacijske klime.
  • Da bi coaching postal pomemben del organizacije, je pomembno spremljati njegove učinke in s primernimi analizami ovrednotiti dosego postavljenih ciljev.

Po končanem coachingu bodo zaposleni znali učinkoviteje komunicirati, ustvarjati skupinski duh, gledati v prihodnost, ne v preteklost, izboljšali bodo zaupanje vase in svoje veščine. Bolj bodo tudi pripravljeni na spremembe v lastni karieri, razvili bodo veščine poznavanja in odgovornosti do sebe in drugih, izboljšali bodo veščine odločanja, strateškega razmišljanja, usmerjenosti k rezultatom ...

Interni ali zunanji coach?

Tako eni kot drugi imajo svoje prednosti in slabosti. Prednosti zunanjega so strokovno zelo velika podkovanost, saj so opravili obsežen in akreditiran program usposabljanja, lahko pa imajo tudi posebna strokovna znanja s področja delovanja podjetja, ki najame njegovo storitev. Imajo številne in raznovrstne izkušnje ter ponujajo dobre in objektivne povratne informacije, ki so lahko odločilnega pomena za izboljšanje učinkovitosti organizacije. Zunanji coach je ponavadi neobremenjen s širšim dogajanjem in odnosi v organizaciji. Tudi nima drugih delovnih nalog v organizaciji, ki bi ga skrbele in omejevale s časom.

Slabosti zunanjega coacha pa so visoki stroški, nepoznavanje organizacijske kulture in procesov v organizaciji, časovno usklajevanje »po potrebi« podjetja in razpoložljivosti coacha.

Prednosti internega coachinga

Interni coaching dobro razume organizacijsko kulturo, procese dela v podjetju in njegovo politiko ter je vedno na voljo. Stroški so nižji kot pri najemu zunanjega coacha, zaradi česar lahko po njegovi storitvi posega vsak zaposleni. Zunanje coache pa organizacije prav zaradi visoke cene večinoma najemajo za vodje na višjih ravneh. Stalna navzočnost in delo internega coacha lahko vplivata na razvojni program podjetja, kar lahko pomaga pospešiti dobre rezultate poslovanja. Interni coach tako lahko podpira učinkovitost pri reševanju izzivov in doseganju zastavljenih ciljev na vseh nivojih organizacije.

Slabosti notranjega coacha pa so druge obveznosti in delovne naloge v okviru podjetja, težave pri ohranjanju zaupnosti pri načrtovanju svojega dela, težave v povezavi z ohranjanjem profesionalnega odnosa do sodelavcev, s katerimi ima neprijetne izkušnje.

Da bi se izognili motnjam pri delu coacha, naj si bo ta zunanji ali notranji, je treba upoštevati jasen pogodbeni sporazum, ustvariti določeno raven odzivnosti in temeljnih kompetenc, določiti politiko zaupnosti ter vzpostaviti jasna pravila pri morebitnih navzkrižjih interesov. Pri notranjih coachih je zlasti pomembno, da se opredeli, kolikšen delež delovnega časa naj coach nameni coachingu.

Interni coaching v praksi

Na Competu so zasnovali program usposabljanja internih coachev, ki je razdeljen v tri faze po majhnih skupinah, ki praviloma štejejo okoli deset udeležencev.

Prva faza, psihološko profiliranje, se izvaja z izbranimi psihološkimi vprašalniki. Na podlagi vrednotenja in analize rezultatov testiranja oblikujejo osebnostne profile posameznikov in psihološko mnenje o njihovih potencialih in kompetencah ter pripravijo poglobljeno poročilo z rezultati psihološkega profiliranja.

Osrednja faza treningov internih coachev se izvaja na skupinskih treningih, pa tudi individualnih srečanjih in na e-coaching spletni platformi. Prav tako se prihodnjim coachem omogoči delo na terenu z opazovanjem pri izvedbi coachinga in supervizije, kjer je poudarek na podpori pri integraciji coachev v kulturo podjetja.

Tako podjetje z usposabljanjem internih coachev pridobi usposobljene posameznike, ki v podjetju lahko povečajo zaupanje zaposlenih, spodbujajo razvoj potencialov in proaktivnost zaposlenih kot tudi vodstveni potencial podjetja.

PRO
Članki
Članki (intervju) Močna znamka delodajalca povečuje zadovoljstvo zaposlenih in privablja talente

Močna znamka delodajalca, ki izhaja iz kulture podjetja ter nagovarja tako kandidate kot trenutne in nekdanje zaposlene, je za podjetje...

PRO
Članki
Članki Pravi izziv sodobnega samoupravljanja: »upravljanje« sebe

Najmanjša enota vsake organizacije je posameznik in najmanjša enota vsakega uspešnega dela je dobro razvita kompetenca. Zato je...

PRO
Članki
Članki Kaj zares deluje pri iskanju in izboru kadrov?

Z dobrimi kadri lahko premikamo meje mogočega. So največja dodana vrednost in konkurenčna prednost podjetja. So gonilo našega razvoja...