FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? CDA 40pro

CDA 40 ZAVAROVALNICA d.d. Specialisti za garancije

5 zmot o kavcijskem zavarovanju

Čas branja: 3 min
02.10.2017  00:24
Kavcijska zavarovanja so za številne, celo za nekatere bančne strokovnjake, neznanka. Ovrgli smo pet zmot, ki se nepravično širijo o tem koristnem finančnem produktu!
5 zmot o kavcijskem zavarovanju
Sebastijan Žlebnik, predsednik uprave CDA40
Foto: CDA 40

Še vedno so za nekatere kavcijska zavarovanja neznanka, zato smo se odločili razbiti pet najpogostejših zmot, ki se širijo o tem instrumentu zavarovanja, ki je lahko celo cenejša alternativa bančnim garancijam. Kavcijska zavarovanja so tako kot bančne garancije finančna zavarovanja in so po zakonu o javnih naročilih enakovredna bančnim garancijam. Pri kavcijskih zavarovanjih gre za tristranske akcesorne pogodbe, obveznosti zavarovatelja pa so podobne klasičnim poroštvom. Zavarovancem omogočijo kakovostno bonitetno jamstvo in jih ščitijo pred insolventnostjo dolžnikov. Ne ščitijo pa jih pred rizikom obstoja in veljavnosti njihovih obveznosti iz temeljnih razmerij, kar je pomembno pri sporih med strankami.

Ker kavcijska zavarovanja na slovenskem trgu ponuja le nekaj zavarovalnic, so zmote o njih pogoste. Poglejte si najpogostejše zmote, razloge, da ne držijo, ter pravilno razlago:

1. ZMOTA: Pri kavcijskem zavarovanju morate dokazati kršitev pogodbe, pri bančni garanciji pa ne

NE DRŽI! V poslovni praksi se izdajajo predvsem bančne garancije in kavcijska zavarovanja na poziv, kar pomeni, da gre v obeh primerih za brezpogojne nepreklicne garancije, pri katerih banka ali zavarovalnica ne presoja, ali je bila pogodba kršena ali ne. Funkcija obeh je takojšnje in brezpogojno izplačilo upravičencu. Za kavcijska zavarovanja na poziv in bančne garancije namreč veljajo enotna pravila za garancije na poziv EPGP 758, ki veljajo za vse vrste garancij na poziv. Tako tudi za kavcijska zavarovanja velja: če so izdana v skladu z EPGP 758, so neodvisna od osnovnega posla in ne smejo vsebovati nobenega vsebinskega pogoja za izplačilo upravičencu.

2. ZMOTA: Kavcijsko zavarovanje bremeni lastna finančna sredstva, tako kot bančna garancija

NE DRŽI! Kavcijsko zavarovanje, ki je vsebinsko gledano popolnoma enako bančni garanciji, v nasprotju z zadnjo ne bremeni lastnih finančnih sredstev in ne obremenjuje posojilnih limitov podjetij pri bankah. Kavcijska zavarovanja so tako odlična alternativa bančnim garancijam, ki so del bančne izpostavljenosti do prosilca in tako vplivajo na njegovo zmožnost pridobivanja posojil.

3. ZMOTA: Bančne garancije nmajo alternative

NE DRŽI! Bančne garancije niso edina oblika zavarovanja poslovanja, saj imajo kavcijska zavarovanja celo nekaj prednosti pred njimi. Vsebinsko gledano gre torej za popolnoma enak zavarovalni instrument in odlično alternativo bančnim garancijam. Poleg tega prinašajo tudi nekatere prednosti. Prva je, da ne bremenijo lastnih finančnih sredstev za izdajanje jamstev tretjim, saj ni treba zastaviti likvidnih sredstev v obsegu, ki ga zahteva bančna garancija. Druga je, da ne vplivajo na zmožnost pridobivanja posojil v nasprotju z bančnimi garancijsmi, ki so del bančne izpostavljenosti do prosilca in tako vplivajo na njegovo zmožnost do pridobivanja posojil. Tretja pa je jamstvo zavarovalnice CDA 40 v korist upravičenca, ki mu zagotavlja, da bo izvajalec sposoben izpolniti svoje pogodbene obveznosti.

4. ZMOTA: Kavcijsko zavarovanje ni brezpogojna nepreklicna garancija

NE DRŽI! Kavcijsko zavarovanje na poziv je brezpogojna nepreklicna garancija, pri kateri zavarovalnica, tako kot banka pri bančnih garancijah, ne presoja, ali je bila osnovna pogodba izpolnjena oziroma kršena ali ne, prav tako tudi ne more uveljaviti ugovorov naročnika proti upravičencu. Funkcija kavcijskega zavarovanja je tako kot pri bančni garanciji takojšnje in brezpogojno plačilo upravičencu. To zagotavljajo enotna pravila za garancije na poziv EPGP 758, ki jih je izdala Mednarodna trgovinska zbornica in ki se nanašajo tako na kavcijska zavarovanja na poziv kot tudi bančne garancije na poziv.

5. ZMOTA: Pri kavcijskem zavarovanju se dlje čaka na odobritev

NE DRŽI! Banke velikokrat ne morejo v tako kratkem času izdati garancije, kar lahko celo pripelje do tega, da se podjetje ne more prijaviti na javni razpis in se mu s tem lahko dela poslovna škoda. Pri zavarovalnici CDA 40 pred odobritvijo kavcijskega zavarovanja strokovni oddelek za oceno in prevzem jamstev opravi temeljito in podrobno analizo finančnega stanja in solventnosti stranke, ki je zaprosila za jamstvo, v zelo kratkem času in zagotovi, da se jamstva izdajo zanesljivim podjetjem.