FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? CDA 40pro

CDA 40 ZAVAROVALNICA d.d. Specialisti za garancije

Poslušate o kavcijskem zavarovanju, pa ne veste, kaj to je?

Čas branja: 2 min
14.07.2017  11:20
Oglasno sporočilo
Poslušate o kavcijskem zavarovanju, pa ne veste, kaj to je?
Foto: Thinkstock

Kavcijska zavarovanja so za mnoge neznanka. Tudi za tiste, ki pripravljajo različne razpise, pri katerih je zavarovanje – bodisi za resnost ponudbe bodisi za dobro opravljeno delo – nujen element. Kar je škoda, saj so kavcijska zavarovanja lahko cenejša alternativa bančnim garancijam (o tem smo pisali v članku Ste v razpis dali prezahtevne pogoje? Zato boste plačali več).

Z njimi ne obremenite kreditnih limitov

Kavcijska zavarovanja so, tako kot bančne garancije, finančna zavarovanja. Po zakonu o javnih naročilih so bančne garancije in kavcijska zavarovanja, ki jih sklepajo zavarovalnice, enakovredna oblika zavarovanja. A kot je za naš portal Gradbeništvo povedal Miran Jus, strokovnjak za kreditna in kavcijska zavarovanja, ta »ne obremenjujejo kreditnih limitov podjetij pri bankah«. Zato lahko podjetja prost kreditni potencial uporabijo za drugo potrebno zunanje financiranje poslovanja.

Na slovenskem trgu kavcijska zavarovanja ponuja le peščica zavarovalnic, za večino je to le obroben produkt, ki pomeni zelo majhen delež v njihovem portfelju. Le pri eni so specializirani izključno za ta produkt.

Kaj torej ločuje specialiste za kavcijska zavarovanja od preostalih?

Trdnost in likvidnost: tveganja, ki jih prevzame zavarovalnica CDA 40, krijejo štiri velike mednarodne pozavarovalnice s pogodbo o pozavarovanju in so v celoti pozavarovana. S praktičnega vidika to pomeni, da je vsaka polica, sklenjena pri CDA 40, pozavarovana pri pozavarovalnicah QuatarRe (S&P: AA-), Axis (S&P: A+) , Scor (S&P: AA-) in Atradius.

Boniteta: iz zgornje sestave pozavarovanja izhaja, da je boniteta CDA 40 povprečje bonitet štirih pozavarovalnic in je torej med najboljšimi na zavarovalniškem trgu.

Ocena in prevzem jamstev (underwriting): pred odobritvijo jamstva oddelek za oceno in prevzem jamstev (underwriting) družbe CDA 40 opravi temeljito in podrobno analizo finančnega stanja in solventnosti stranke, ki je zaprosila za jamstvo.

Digitalna varnost: CDA 40 je za digitalnega partnerja izbrala eno najboljših družb, katere digitalne postopke uporabljajo najboljše zavarovalniške družbe.

Dokaz za odličnost – izdaja garancije za največji okoljevarstveni javni projekt

V aprilu 2017 je zavarovalnica CDA 40, d. d., zmagala na javnem razpisu pomembnega slovenskega javnega podjetja za ravnanje z odpadki v konkurenci dveh vodilnih slovenskih bank in konkurenčne zavarovalnice.

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je sprejela jamstvo CDA 40 Zavarovalnice, d. d., v višini 10,5 milijona evrov. Izdaja garancije 10,5 milijona evrov potrjuje, da je CDA 40 Zavarovalnica, d. d., v sodelovanju z vodilnimi svetovnimi pozavarovalnimi partnerji eden od glavnih ponudnikov garancij v Sloveniji in jugovzhodni Evropi.

Oglasno sporočilo