FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? CDA 40pro

CDA 40 ZAVAROVALNICA d.d. Specialisti za garancije

Ste v razpis dali prezahtevne pogoje? Zato boste plačali več

Čas branja: 3 min
06.07.2017  08:15
Ko pripravljate razpise, dajte izvajalcem možnost izbire. Drugače bodo stroške prevalili na vas, vi pa boste plačali več.
Ste v razpis dali prezahtevne pogoje? Zato boste plačali več
Foto: SIphotography

Ko pripravljate razpis, je zavarovanje – bodisi za resnost ponudbe bodisi za dobro opravljeno delo – nujen element. S tem pokrijete tveganje oziroma morebitno škodo, ki bi nastala zaradi malomarnosti izvajalca, ali pa škodo, ki bi nastala zaradi zamud pri izvedbi del. Z instrumenti, kakršen je bančna garancija, se zavarujete tudi, kadar izvajalec kljub pozivom ne želi popraviti napak na opravljenih storitvah ali dobavljenem blagu. Opisana zavarovanja so nujna, sicer prevzemate veliko tveganje. A preden zapišete »bančna garancija« v razpis, preverite, kakšne so alternative.

O vprašanjih, povezanih z bančnimi garancijami, smo na Financah pisali v članku že leta 2013 (Blaž Miklavčič: Bančne garancije nam žrejo likvidnost). Takrat smo zapisali, da »so garancije drage in le redko unovčene. Podjetje, dokler obstaja, bo seveda samo popravilo napako, ne pa da bo čakalo na unovčitev garancije na prvi poziv. Če popravi samo, je ceneje.« Podjetjem, ki se prijavljajo na vaš razpis, s tem naredite predvsem stroške – stroške odobritve, za obdelavo, stroške za izdelavo in podobno.

Kako se izogniti preplačilu?

In kdo plača stroške? Podizvajalci stroške s pridobivanjem bančnih garancij prevalijo na investitorja, ta pa zato plača več. Ker obstajajo alternative bančnim garancijam, je to po našem mnenju povsem iracionalno, saj bi lahko – ob poznavanju finančnih instrumentov – plačali manj.

Kavcijska zavarovanja – o njih kot o alternativi bančnim garancijam pišemo tu – so skladno z uredbo o javnih naročanjih izenačena z bančnimi garancijami. Naročniki javnih naročil so to že vključili v svoje razpise, saj za pripravo uporabljajo večinoma obrazec Mednarodne trgovinske zbornice (ICC), št. 758.

Razpisi, ki jih pripravljajo zasebni investitorji, pa nemalokrat izvajalcem ne ponudijo izbire med bančno garancijo in kavcijskim zavarovanjem, s čimer nevede vnašajo slabo voljo med izvajalce in višajo znesek naložbe.