FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Banka za podjetnikepro

Vsaka banka vam lahko posodi denar. Mi dajemo znanje, ki pomaga rasti.

Kaj storiti, da vam zamik plačil ne ogrozi poslovanja?

Čas branja: 4 min
19.09.2017  13:35
Podjetniki, vam je kupec zamaknil plačilo vi pa morate plačati dobavitelju takoj? Preverite, kako si lahko pomagate s faktoringom.
Kaj storiti, da vam zamik plačil ne ogrozi poslovanja?
Foto: Shutterstock

Poglejte si primer podjetja ABC, ki vsako leto povečuje obseg prihodkov in ustvarja dobiček. Kljub uspešnemu poslovanju se je znašlo v likvidnostnih težavah, ker so kupci zaradi težav na trgu zahtevali podaljšanje plačilnih rokov, dobavitelji pa so izsilili krajše plačilne roke. Kaj lahko podjetnik v danem primeru stori, da si zagotovi denar za poplačilo dobaviteljev in tudi za izplačilo plač ter drugih stroškov?

Uporabi lahko finančno orodje faktoring oziroma predčasni odkup terjatev, ki mu omogoči takojšnje poplačilo terjatev in rešitev iz likvidnostnih težav. Faktoring je primerna oblika financiranja podjetij vseh velikosti in dejavnosti, še posebej pa malih in srednje velikih ter hitro rastočih podjetij. S predčasnim odkupom terjatev si podjetja zagotovijo sredstva s katerimi lahko financirajo rast obsega poslovanja in se zavarujejo tudi pred slabimi terjatvami.

Slovenski podjetniki se faktoringa še ne poslužujejo v tolikšni meri kot njihovi evropski kolegi. V Sloveniji je trg faktoringa zaenkrat še majhen, saj je ocenjen pod dva odstotka v primerjavi z bruto domačim proizvodom. V Evropi pa je trg predčasnega odkupa terjatev veliko bolj razvit, saj je ocenjen nekje med šest in sedem odstotkov, pri čemer v nekaterih evropskih državah presega celo 10 odstotkov bruto domačega proizvoda.

Faktoring uporabite le, ko podjetje posluje normalno

Podjetnik mora vedeti, da faktoring ni primeren za uporabo v skrajni sili, ampak je njegov namen izboljšanje bilance podjetja in uravnavanje tekoče likvidnosti. Z uporabo faktoringa se namreč skrajša vezava terjatev in obveznosti do dobaviteljev, kar vpliva na boljšo likvidnost podjetja. Faktoring zniža bilančno vsoto podjetja in poveča delež kapitala v virih sredstev, ker se na aktivi znižajo terjatve do kupcev, na pasivi pa kratkoročne finančne in poslovne obveznosti. Z nižjo bilančno vsoto, boljšo likvidnostjo in finančnim položajem podjetje za banko predstavlja nižje tveganje in si s tem zagotovi lažji dostop do kreditov ter niža njihovo ceno.

Faktoring torej pomaga le, kadar podjetje posluje normalno in ne, če se ga uporabi v skrajni sili, ko je likvidnost podjetja močno vprašljiva. Dodatna likvidnost, ki jo predčasni odkup terjatev zagotavlja, namreč dolgoročno ne bi prinesla rešitve za podjetje.

Kdaj banka ne bo šla v faktoring

Faktoring je sicer primeren za podjetja vseh dejavnosti in velikosti, izjema so le mikro podjetja. Banka vam faktoringa ne bo odobrila tudi, če so se težave s kupci že pojavile. Terjatve do takšnega kupca ne bo odkupila, ker je to že del izterjave, kamor pa predčasni odkup terjatev ne sodi. Banko od odobritve faktoringa podjetju odvrnejo tudi slaba boniteta dolžnika in pretekle zamude pri plačilih. Prav tako faktoring ni primeren, če ima podjetje razdrobljene kupce.

Faktoring z regresno pravico in brez nje

Pri faktoringu z regresno pravico gre za predčasni odkup terjatev brez zavarovanja. Uporablja se, kadar podjetje hitro potrebuje denar in ima terjatve do kupcev s solidno bonitetno oceno. Banka podjetju omogoči takojšnje poplačilo v roku dveh dni in v višini 85 do 90 odstotkov odprtih terjatev. Ostala sredstva se nakažejo, ko kupec poravna račun. Provizija takšnega financiranja znaša v povprečju pod enim odstotkom vrednosti terjatve. Sicer pa se provizija določa glede na vrednost posla, bonitetno oceno kupca, plačilni rok in ostale pogoje. Pri klasičnem odkupu z regresno pravico banka ne prevzame tveganja neplačila kupca in nudi zgolj financiranje ter lahko sredstva zahteva nazaj, če kupec ne bi plačal terjatve.

Druga vrsta faktoringa pa je brez regresne pravice in gre za predčasni odkup terjatev z zavarovanjem neplačila. Banka podjetju ponudi popolno zavarovanje terjatve do kupca. S tem banka nase prevzame tveganje kupčevega neplačila terjatve. Seveda je ta oblika financiranja z zavarovanjem nekoliko dražja od faktoringa z regresno pravico, ker banka nase prevzema tveganje neplačila terjatve.

Prednosti in slabosti predčasnega odkupa terjatev

Prednosti faktoringa so hitro povečanje denarnega toka, saj podjetje na račun prejme glavnino sredstev v dnevu ali dveh. Z uporabo faktoringa si podjetje izboljša likvidnost in posledično lahko zahteva ugodnejše plačilne pogoje pri kupcih in dobaviteljih. Zniža si tudi stopnjo zadolženosti in si izboljša bonitetno oceno, kar mu olajša dostop do kreditov. Poleg naštetega pa se porabi tudi manj časa in denarja za upravljanje terjatev in izterjave.

Med slabosti faktoringa lahko štejemo, da to ni primerno finančno orodje za mikro podjetja in za podjetja, ki imajo razdrobljene kupce.

Dodatna vsebina ni prikazana, ker niste dovolili prejema piškotkov z zunanjih strežnikov. Spremeni...
Vas zanimajo koristni nasveti, primeri najboljših praks in najnovejši trendi iz sveta podjetništva? Portal Bankazapodjetnike.si zagotavlja vir informacij in znanj, s katerimi podjetniki lažje dosegajo rast poslovanja in uresničujejo svoje strateške cilje.

PRO
Članki
Članki Nove tehnologije še vedno predvsem orodje za zadovoljstvo strank

Za uspeh na vse zahtevnejšem trgu v prihodnje ne bo dovolj le vlaganje v nove tehnologije. Odnosi ter dobra uporabniška in nakupna...

PRO
Članki
Članki Zakaj razvoj fintecha prinaša boljšo in ugodnejšo ponudbo bank

Banke bodo podjetjem ponujale vse bolj tehnološko napredno in stroškovno učinkovito spletno bančništvo. Zasluge gre pripisati razvoju...

PRO
Članki
Članki Bi refinancirali krizno posojilo z ugodnejšim?

Obrestne mere bodo šle počasi navzgor, zato smo preverili, ali je smiselno refinanciranje, kolikšni so stroški in ali je bolj smiselna...

PRO
Članki
Članki Imate idejo za posel? Kako veste, ali je dobra?

Navajamo pet meril, po katerih lahko presodite, kako dobra je vaša poslovna ideja.

PRO
Članki
Članki Poslovna priložnost: Dolgoročni donosi nepremičnin višji od delnic, nihanja vrednosti pa manjša

Za podjetnike s stabilnim poslovanjem in rednim denarnim tokom sta nakup in oddajanje nepremičnine lahko donosna naložba, s katero lahko...

PRO
Članki
Članki Banka kot vir poslovnih informacij, ne zgolj prodajalec denarja

Predvsem manjša podjetja v bankah vse bolj iščejo poslovnega partnerja, in ne le zgolj prodajalca različnih produktov.

PRO
Članki
Članki Zakaj milenijski podjetnik ne bo čakal pred bančnim okencem

Ko ti kriza vzame možnost hitre rasti, si pripravljen tvegati. Zato si kar dve tretjini milenijcev, čeprav imajo izmed vseh generacij...

PRO
Članki
Članki Zakaj se banke ne morejo izogniti učinku Uberja?

Če bi banke zavrnile nadaljnjo digitalizacijo, bi to le koristilo tehnološkim velikanom, kot so Facebook, Google ali Apple.