FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Borza terjatevpro

Novodobne alternativne naložbe za poučene finančne vlagatelje

Čas branja: 3 min
19.05.2017  14:07
Novodobne alternativne naložbe za poučene finančne vlagatelje

Finančni svetovalci strankam za plemenitenje sredstev najpogosteje predlagajo naložbe v vzajemne sklade, naložbene police ali vlaganje v plemenite kovine, kar pa za zahtevnejše finančne vlagatelje navadno ni dovolj. Omenjene naložbe so tudi močno dovzetne za vplive mednarodnega okolja, tržnih nihanj in tudi politične negotovosti. Težko je svetovati, katera naložba je varna s stališča operativnega tveganja.

Vredno je razmisliti, ali ne bi raje vsaj del svojega portfelja naložb raje preusmeril v domače poslovno okolje, ki je bolj vpleteno v trgovino, transport, storitve in izvozno industrijo, donosi pa dosegajo med šest in osem odstotki nominalno.

Dobra alternativa je vlaganje v poslovne terjatve – to je sicer v tujini že dobro poznano, pri nas pa deluje šele poldrugo leto. Gre za naložbe v kratkoročne terjatve znanih in uspešnih slovenskih podjetij, katerih kratkoročne poslovne obveznosti kotirajo na Borzi terjatev, prvem organiziranem trgu poslovnih terjatev v Sloveniji.

Naložbena politika investiranja v poslovne terjatve je vezana na blagovni in denarni tok med dobavitelji in dolžniki (valute plačil so od 60 do 120 dni), in sicer med domačimi poslovnimi subjekti, ki za vse terjatve, ki kotirajo na borzi, izpolnjujejo vnaprej določene bonitetne zahteve, ki jih določa Borza terjatev. Trgovanje je podprto z bonitetnimi informacijami družbe Bisnode, preverjanje pa poteka v realnem času. Sistem ob vnosu novega prodajnega naročila preveri tako boniteto dolžnika kot tudi boniteto prodajalca terjatve. Poleg tega so terjatve še dodatno zavarovane z regresno pravico ter v določenih primerih tudi z izvršnico prodajalca terjatve. Takšno poslovanje omogoča vlagateljem zelo varno in razpršeno investiranje sredstev, ki zagotavlja mesečne donose med 0,4 in 0,7 odstotka oziroma od pet do osem odstotkov na letni ravni, kar je primerljivo s povprečnimi delniškimi skladi.

Poleg upravljanja kreditnih tveganj pa Borza terjatev za zagotavljanje varnega poslovanja dosledno izvaja tudi ukrepe za preprečevanje zlorab ter preprečevanja pranja denarja skladno z določbami ZPPDFT-1. V tem okviru je vsak registriran član borze podvržen postopku pregleda in osebne identifikacije ter izpolnjevanju zahtevanih minimalnih pogojev za uporabo storitev Borze terjatev, s čimer se učinkovito odpravlja tveganje zlorab.

Vlaganje v poslovne terjatve je bilo pred odprtjem Borze terjatev rezervirano zgolj za faktorinška podjetja, z vzpostavitvijo organiziranega trga pa je Borza terjatev omogočila dostop do trga terjatev širšemu krogu vlagateljev z likvidnostnimi presežki, ki iščejo donosne naložbene priložnosti.

Opis poteka investiranja

Pred začetkom trgovanja se mora vlagatelj brezplačno registrirati ter podpisati pogodbo o odprtju trgovalnega računa. V Borzo terjatev se lahko neposredno včlanijo vse gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

Po opravljeni registraciji vlagatelji prosto pregledujejo terjatve, ki kotirajo na borznem trgu, in se samostojno odločajo o oddaji ponudb za nakup, pri čemer morajo še pred nakupom zagotoviti denarno kritje na svojem trgovalnem računu. Borza terjatev s tem zagotavlja, da so vsa naročila za nakup terjatev krita z denarnimi sredstvi, s čimer odpravlja tveganje izpolnitve ob sklenitvi borznega posla.

Ob sklenitvi borznega posla Borza terjatev poskrbi za poravnavo in vso administracijo, prav tako pa za račun vlagatelja tudi spremlja vse kupljene terjatve do njihovega dokončnega poplačila. Borza terjatev v primeru zamud vlagateljem zagotavlja tudi storitev izterjave. Vlagatelji tako niso obremenjeni z administriranjem svojega portfelja terjatev, temveč se lahko posvetijo zgolj alokaciji sredstev, pri čemer se lahko odločijo tudi za sistem avtomatskega trgovanja, ki ga Borza terjatev zagotavlja vsem vlagateljem. V takem primeru vlagatelji zgolj nastavijo svoje investicijske preference in zahtevane diskonte, na podlagi katerih Borza terjatev samodejno alocira njihova denarna sredstva v posamezne nakupe terjatev.

Podrobnejše informacije o delovanju Borze terjatev so vam na voljo na www.borzaterjatev.si.

PRO
Članki
Članki Kako najhitreje do svežega denarnega toka?

Financiranje v tradicionalnem offline svetu je počasno, vitka novonastala fintech podjetja za financiranje podjetij pa uspešno...

PRO
Članki
Članki Zakaj vas mora zanimati boniteta lastnega podjetja – in kako jo izboljšati?

Približuje se konec leta, čas, ko se finančni direktorji začnejo pripravljati na vsedržavno skupinsko fotografiranje podjetij, ki mu...

PRO
Članki
Članki Kako spremenite terjatve v denar?

Imate podjetje in si želite po enostavni poti zagotoviti likvidnost s prodajo terjatev na borzi?

PRO
Članki
Članki Vašim partnerjem likvidnost, vam dodaten vir prihodkov

S partnerskim programom Borze terjatev svojim poslovnim partnerjem na preprost način omogočite hitro in enostavno pot do likvidnosti,...

PRO
Članki
Članki Prodaja terjatev kot alternativni vir financiranja

Majhna in srednje velika podjetja se pri svojem poslovanju pogosto srečujejo z neprijetno resnico – večina njihovih dobaviteljev in...