FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Borza terjatevpro

Prodaja terjatev kot alternativa revolvinškim posojilom?

Čas branja: 2 min
12.04.2017  10:31
Prodaja terjatev kot alternativa revolvinškim posojilom?

Komitenti bank se pri obnovi posojilnih razmerij srečujejo z vrsto nevšečnosti. Bančni kreditni odbori in bonitetne službe od podjetij, ki želijo obnoviti posojilno razmerje, zahtevajo veliko količino papirne dokumentacije, dodatne preglavice pa povzročajo tudi vrste pri notarjih, vpisi v zemljiško knjigo in drugi stroški zunanjih izvajalcev. Vse le zato, da banka podjetju letno obnovi revolvinško posojilo ali limit na transakcijskem računu. Po tem pa podjetje čaka na odločitev banke tudi po več tednov. Čakanje na odobritev banke je neprijetno za poslovodstvo in tudi za finančno računovodsko službo. Finančna služba podjetja, med čakanjem na odobritev, banko, na njeno zahtevo, oskrbuje z vsemi mogočimi podatki o kupcih in dobaviteljih in celo z različnimi amortizacijami osnovnih sredstev.

Ali za podjetje ni preprostejše in hitrejše poti za dostop do likvidnosti zunaj sezonskega poslovanja?

Na Borzi terjatev so ta zamudni in dolgotrajni postopek v celoti odpravili in poenostavili. Borza terjatev slovenskim podjetjem omogoča enostavno in hitro dostopanje do likvidnosti s prodajo njihovih poslovnih terjatev. Oblikovana je po vzoru uveljavljenih in uspešnih sorodnih platform v tujini ter deluje kot organiziran trg za trgovanje z vrednostnimi papirji.

Podjetja na Borzi terjatev prek trgovalne platforme enostavno oddajo prodajno naročilo za svoje nezapadle terjatve z valutami do 150 dni. Terjatve tako uvrstijo v kotacijo na borzni trg. Več o prodaji terjatev lahko preberete tudi v članku Do likvidnosti s prodajo terjatev na borzi.

Na drugi strani organiziranega trga so finančni vlagatelji, ki terjatve naložbeno odkupujejo. Vlagatelji v avkcijskem načinu trgovanja oddajo svoje ponudbe za nakup terjatev. Glede na ponudbo in povpraševanje ter glede na boniteto dolžnika in ročnost terjatev se oblikuje tržna cena, po kateri se sklene borzni posel oziroma se terjatev proda.

Enostaven, pregleden in učinkovit trg

Enostaven, pregleden in učinkovit trg tako prodajalcem in vlagateljem zagotavlja najboljše pogoje za sklenitev posla. Dražba na borznem trgu lahko traja največ pet trgovalnih dni. Sodeč po izkušnjah, se terjatve povprečno prodajo že v enem ali dveh dneh. Za poravnavo sklenjenih poslov poskrbi Borza terjatev, prodajalec pa denarna sredstva na svoj transakcijski račun prejme najpozneje naslednji delovni dan po sklenitvi posla. Za zagotavljanje ustreznega informiranja vseh udeležencev je trgovanje na Borzi terjatev podprto tudi s finančnimi in bonitetnimi podatki o dolžnikih in prodajalcih terjatev, ki jih zagotavlja bonitetna družba Bisnode.

Borza terjatev slovenskim podjetjem zagotavlja odlično orodje za uravnavanje likvidnosti in prijazno alternativo klasičnim bančnim revolvinškim posojilom ali limitom. Borza terjatev pa podjetjem omogoča tudi precej večjo fleksibilnost v primerjavi s klasičnim faktoringom, saj se lahko prodajalci terjatev sami in po svoji presoji odločajo, kdaj in katere terjatve želijo prodati in sami določajo minimalne sprejemljive pogoje. Zakaj je Borza terjatev primerna rešitev za slovenska podjetja, lahko preberete tudi v članku Urejene bilance - dobra boniteta.

Dodatna vsebina ni prikazana, ker niste dovolili prejema piškotkov z zunanjih strežnikov. Spremeni...

Preizkusite Borzo terjatev in se brezplačno ter neobvezujoče registrirajte na spletni strani www.borzaterjatev.si.

PRO
Članki
Članki Kako najhitreje do svežega denarnega toka?

Financiranje v tradicionalnem offline svetu je počasno, vitka novonastala fintech podjetja za financiranje podjetij pa uspešno...

PRO
Članki
Članki Zakaj vas mora zanimati boniteta lastnega podjetja – in kako jo izboljšati?

Približuje se konec leta, čas, ko se finančni direktorji začnejo pripravljati na vsedržavno skupinsko fotografiranje podjetij, ki mu...

PRO
Članki
Članki Kako spremenite terjatve v denar?

Imate podjetje in si želite po enostavni poti zagotoviti likvidnost s prodajo terjatev na borzi?

PRO
Članki
Članki Vašim partnerjem likvidnost, vam dodaten vir prihodkov

S partnerskim programom Borze terjatev svojim poslovnim partnerjem na preprost način omogočite hitro in enostavno pot do likvidnosti,...

PRO
Članki
Članki Prodaja terjatev kot alternativni vir financiranja

Majhna in srednje velika podjetja se pri svojem poslovanju pogosto srečujejo z neprijetno resnico – večina njihovih dobaviteljev in...