FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Borza terjatevpro

Kako spremenite terjatve v denar?

Čas branja: 3 min
24.02.2017  12:29
Imate podjetje in si želite po enostavni poti zagotoviti likvidnost s prodajo terjatev na borzi?
Kako spremenite terjatve v denar?

Mala in srednja podjetja so pri poslovanju pogosto soočena z neprijetno resnico – večina njihovih dobaviteljev in kupcev so velika podjetja, ki jim postavljajo plačilne pogoje, mala in srednja podjetja pa jih morajo enostavno sprejeti, če želijo poslovati z njimi.

Kaj lahko podjetje naredi v takšnem položaju?

Nepričakovane likvidnostne potrebe, ki nastanejo zaradi negativnih razlik med ročnostjo poslovnih obveznosti in ročnostjo poslovnih terjatev, lahko podjetja financirajo z lastniškimi viri – če so ti na razpolago – ali pa z najemom bančnega posojila za financiranje obratnih sredstev (revolving kredit). Vendar pa banke za odobritev takega financiranja zahtevajo trdna zavarovanja – najraje v obliki zastave nepremičnin, pogosto pa od lastnikov podjetja terjajo tudi dodatna osebna poroštva.

Obstaja pa tudi tretja rešitev – prodaja terjatev oziroma faktoring.

Podjetja lahko terjatve do svojih kupcev z majhnim diskontom enostavno prodajo in tako pridejo do denarja že v nekaj dneh po izdaji računa. S prodajo terjatev si mala in srednja podjetja bistveno skrajšajo poslovni cikel in tako zaprejo likvidnostno vrzel, ki jih omejuje pri poslovanju.

Kako ste prodajali terjatve v letu 2016?

Trgovanje na prenovljeni Borzi terjatev se je začelo novembra 2015, zaradi česar je bil promet s terjatvami v letu 2016 še nekoliko skromen, vendar se je v zadnjih mesecih leta začel hitro povečevati. Poglejmo si nekaj najzanimivejših podatkov:

  • Konec leta 2016 je bilo na Borzi terjatev registriranih že 309 slovenskih podjetij, skupni znesek vseh sklenjenih poslov s terjatvami v letu 2016 pa je znašal 2.843.499,30 evra.
  • Povprečna velikost sklenjenega borznega posla je bila 8.590,63 evra, terjatve pa so imele povprečno ročnost 59,9 dneva. Povprečen realiziran diskont pri prodaji terjatev je znašal 0,79 odstotka na mesec. Skozi leto je bil opazen tudi postopen trend zniževanja diskontov.

Plačilna disciplina dolžnikov pri poplačilu terjatev

Od skupaj 2.843.499,30 evra prodanih terjatev v letu 2016 jih je bilo do konca leta v celoti poplačanih za 1.538.092,63 evra. Saldo portfelja odprtih terjatev na dan 31. december 2016 je tako znašal 977.470,50 evra. Plačilna disciplina dolžnikov pri poplačilu terjatev je bila naslednja:

  • V letu 2016 nismo imeli nobenega primera terjatve, ki bi zamujala s plačilom več kot 90 dni, kar na Borzi terjatev označujemo za nastop t. i. defaulta.
  • 82,4 odstotka terjatev je bilo poplačanih v roku največ pet dni po zapadlosti, kar na Borzi terjatev še štejemo za pravočasno plačilo. V povprečju so bile terjatve v tej skupini poplačane 1,1 dneva po datumu zapadlosti.
  • 12,6 odstotka terjatev je bilo poplačanih z zmerno zamudo (od pet do 30 dni), pri čemer je povprečna zamuda v tej skupini terjatev znašala 10,9 dneva.
  • 4,9 odstotka terjatev je bilo poplačanih z daljšo zamudo (od 30 do 90 dni), povprečna zamuda v tej skupini pa je znašala 47,1 dneva.

Vlagatelji na Borzi terjatev

Borza terjatev omogoča finančnim vlagateljem, da enostavno vstopajo na trg faktoringa kot kupci poslovnih terjatev. Konec leta 2016 so imeli vlagatelji na Borzi terjatev plasiranih že 1.253.616,46 evra sredstev, njihov neto letni donos na vložena sredstva – po provizijah Borze terjatev – pa je znašal v povprečju med 5,0 in 6,0 odstotka.

PRO
Članki
Članki Kako najhitreje do svežega denarnega toka?

Financiranje v tradicionalnem offline svetu je počasno, vitka novonastala fintech podjetja za financiranje podjetij pa uspešno...

PRO
Članki
Članki Zakaj vas mora zanimati boniteta lastnega podjetja – in kako jo izboljšati?

Približuje se konec leta, čas, ko se finančni direktorji začnejo pripravljati na vsedržavno skupinsko fotografiranje podjetij, ki mu...

PRO
Članki
Članki Vašim partnerjem likvidnost, vam dodaten vir prihodkov

S partnerskim programom Borze terjatev svojim poslovnim partnerjem na preprost način omogočite hitro in enostavno pot do likvidnosti,...

PRO
Članki
Članki Prodaja terjatev kot alternativni vir financiranja

Majhna in srednje velika podjetja se pri svojem poslovanju pogosto srečujejo z neprijetno resnico – večina njihovih dobaviteljev in...