FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Borza terjatevpro

Prodaja terjatev kot alternativni vir financiranja

Čas branja: 1 min
11.01.2017  11:43
Majhna in srednje velika podjetja se pri svojem poslovanju pogosto srečujejo z neprijetno resnico – večina njihovih dobaviteljev in kupcev so velika podjetja, ki jim postavljajo plačilne pogoje in MSP morajo te pogoje enostavno sprejeti, če želijo z njimi poslovati.
Prodaja terjatev kot alternativni vir financiranja
Foto: Topp_Yimgrimm

V praksi to dostikrat pomeni, da morajo MSP svoje obveznosti do dobaviteljev plačevati v krajših rokih, kot sama prejemajo plačila svojih terjatev s strani kupcev. Posledično se MSP srečujejo s t.i. 'likvidnostno vrzeljo', ki jo morajo na takšen ali drugačen način premostiti.

Poglejmo si težavo na hipotetičnem primeru podjetja, ki ima s svojimi kupci dogovorjen 90 dnevni plačilni rok, pri čemer mora svoje obveznosti do dobaviteljev poravnati v roku 45 dni, povprečen proizvodni cikel v podjetju pa znaša 30 dni.

Kako lahko podjetje reši takšen položaj?

Likvidnostne potrebe, ki nastanejo zaradi negativnih razlik med ročnostjo poslovnih obveznosti in ročnostjo poslovnih terjatev lahko podjetja financirajo z lastniškimi viri – v kolikor so ti na razpolago – ali pa z najemom bančnega posojila za financiranje obratnih sredstev ('revolving kredit'). Vendar pa banke za odobritev tovrstnega financiranja zahtevajo trdna zavarovanja - najraje v obliki zastave nepremičnin, pogosto pa od lastnikov podjetja terjajo tudi dodatna osebna poroštva.

Obstaja pa tudi tretja rešitev – prodaja terjatev oziroma faktoring.

Podjetja lahko terjatve do svojih kupcev z majhnim diskontom enostavno prodajo in tako pridejo do denarja že v nekaj dneh po izdaji računa. S prodajo terjatev si MSP bistveno skrajšajo svoj poslovni cikel in na takšen način zaprejo likvidnostno vrzel, ki jih omejuje pri njihovem poslovanju.

Z otvoritvijo Borze terjatev - prvega organiziranega trga s poslovnimi terjatvami v Sloveniji - je ta možnost financiranja za MSP postala še privlačnejša. Borza terjatev podjetjem omogoča, da svoje terjatve prodajo finančnim vlagateljem na organiziranem trgu po najboljših dosegljivih tržnih pogojih in tako pridejo do denarja že v roku 48 ur od izdaje računa.

Hitro, enostavno in brez nepotrebne administracije.

PRO
Članki
Članki Kako najhitreje do svežega denarnega toka?

Financiranje v tradicionalnem offline svetu je počasno, vitka novonastala fintech podjetja za financiranje podjetij pa uspešno...

PRO
Članki
Članki Zakaj vas mora zanimati boniteta lastnega podjetja – in kako jo izboljšati?

Približuje se konec leta, čas, ko se finančni direktorji začnejo pripravljati na vsedržavno skupinsko fotografiranje podjetij, ki mu...

PRO
Članki
Članki Kako spremenite terjatve v denar?

Imate podjetje in si želite po enostavni poti zagotoviti likvidnost s prodajo terjatev na borzi?

PRO
Članki
Članki Vašim partnerjem likvidnost, vam dodaten vir prihodkov

S partnerskim programom Borze terjatev svojim poslovnim partnerjem na preprost način omogočite hitro in enostavno pot do likvidnosti,...