FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? ALTApro

Nova naložbena kultura

Je Brexit začetek konca ali zgolj nakupna priložnost?

Čas branja: 5 min
04.07.2016  10:04
Je Brexit začetek konca ali zgolj nakupna priložnost?

Odločitev Britancev, da zapustijo Evropsko unijo, je vsaj toliko zgodovinska, kot je tudi presenetljiva. Objava rezultatov referenduma o izstopu Velike Britanije iz EU je na kapitalske trge vnesla precej nemira, saj gre za odločitev, ki zastavlja več vprašanj kot ponuja odgovorov. Dejstvo je, da investitorji na Brexit enostavno niso bili pripravljeni, čeprav so ankete javnega mnenja kazale na tesen izid. Vlagatelji so tako po potrjenem Brexitu zmanjševali tveganje svojih portfeljev in premoženje iz tveganih naložb selili v manj tvegane.

Najbolj so bile na udaru delnice v periferiji Evrope, torej španske, grške in italijanske delnice. V mesecu pred referendumom se britanski delniški indeks FTSE100 ni odrezal najslabše, saj so delnice v Španiji in v Italiji izgubile več vrednosti.

Ocenjujemo, da so v tem trenutku zanimivi vzajemni skladi ALTA PHARMA-TECH, ALTA GOODS, ALTA ABS in ALTA USA.

Vpliv Brexita na panoge v ZDA

Na spodnjem grafu, ki kaže gibanje panog na ameriškem trgu (v lokalni valuti), vidimo, da so se najbolje odrezale bolj defenzivne panoge (telekomunikacije, oskrba in potrošne dobrine), veliko slabše pa so jo odnesle ciklične panoge. Negativno izstopajo predvsem finance, kar je zaradi prepletenosti globalnih finančnih tokov do neke mere razumljivo.

alta1.1467616435.jpg.o.960px.jpg
Ameriškemu trgu je najbolj izpostavljen vzajemni sklad ALTA USA, pomemben delež ameriških naložb pa imajo tudi skladi ALTA ENERGY, ALTA PHARMA-TECH, ALTA GOODS in ALTA GLOBAL, visok delež dolarskih naložb pa ima tudi vzajemni sklad ALTA GOLD.

Delnice na hitrorastočih trgih

Na dan izida referenduma so bile močno tepene tudi japonske delnice, ki so izgubile 8 odstotkov, a je to za vlagatelje zunaj Japonske zaradi 6-odstotne krepitve jena pomenilo veliko bolj vzdržne izgube. Na spodnjem grafu lahko vidimo, da so se hitrorastoči trgi glede na razvite trge veliko bolje odrezali. Del pojasnila za stabilnost teh trgov tiči v odločitvi ameriške centralne banke, ki zaradi nevarnosti Brexita nekaj dni pred referendumom ni spremenila ključne obrestne mere.

alta2.1467616494.jpg.o.960px.jpg

Ljubljanska borza je bistveno manj trpela kot zahodne borze. Razloge lahko iščemo v podcenjenosti slovenskih borznih podjetij, majhne odvisnost Slovenije od britanskega gospodarstva in majhnega deleža tujih lastnikov v slovenskih podjetjih. Ocenjujemo, da trenutni nivoji tečajev slovenskih delnic ponujajo za investitorje z daljšim časovnim horizontom zanimivo nakupno priložnost.

V delnice slovenskih izdajateljev investira sredstva vlagateljev vzajemni sklad ALTA SENIOR.

Ocenjujemo, da so v tem trenutku zanimivi skladi ALTA NEW EUROPE, ALTA GLOBAL in ALTA GLOBAL EMERGING, zaradi specifične lokalne dinamike pa tudi ALTA INDIA.

Volatilnost valut

Pomembni premiki so se zgodili na valutnem področju, poraženec dneva pa je bil britanski funt. Izguba vrednosti temelji predvsem na bojazni, da bo z izstopom prišlo do velikih sprememb trgovinske menjave in pretoka kapitala. Velika Britanija je v letih pod okriljem EU beležila zgodovinsko gledano precej večji primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance kot v predhodnem obdobju, to razliko pa so pokrili tokovi kapitala v VB. Brexit bi tako v prihodnje povzročil manjše investicije tujcev, neravnovesje izvoza in uvoza pa se bo pokazalo v nižji vrednosti britanskega funta, kjer pa je še težko napovedati, kje se bo vzpostavil dolgoročno vzdržen valutni tečaj.

Zaradi premikov vlagateljev v varnejše naložbe sta se proti evru močno okrepila dolar in jen, zelo pomembne stvari pa se dogajajo na valutnem razmerju ameriški dolar proti kitajskemu juanu. Zaradi močnejšega dolarja je juan v dveh dneh izgubil več kot odstotek vrednosti, nazadnje pa je bil juan tako šibek leta 2010. To razmerje izpostavljamo, ker je stabilnost odnosa med ZDA in Kitajsko za globalne trge veliko bolj pomembna kot so na primer politične razmere v Evropi. V izogib nerazumevanju; politično - gospodarske razmere v Evropi so za vse nas zelo pomembne, vendar jim manjka komponenta globalnega vpliva. Še največji pretres za svetovno gospodarstvo bi se iz Evrope lahko razširil preko porušenih valutnih razmerij, zato je pri odgovoru na vprašanje »ali je čas za nakupe« potrebno spremljati predvsem valutna razmerja.

alta3.1467616536.jpg.o.960px.jpg
Za investitorje, ki dajejo prednost varnosti, lahko kot primerno naložbo izpostavimo vzajemna sklada ALTA BOND in ALTA HIGH YIELD BOND.

Kaj lahko pričakujemo v prihodnje?

V prihodnje lahko pričakujemo povišano nestanovitnost tečajev na borzah, kar utegne hitrim in drznim vlagateljem ponuditi lepe priložnosti za zaslužek. Odboji trgov so v takih razmerah lahko hitri in siloviti, vendar pa tudi odvisni od številnih nepredvidljivih dejavnikov. Na političnem področju v Veliki Britaniji lahko pričakujemo dalj časa trajajočo negotovost, pri čemer niso izključene niti predčasne volitve. V Evropi je glavna nevarnost za stabilnost težnja bolj populističnih strank v drugih državah, ki bi utegnile zahtevati podobno odločanje ljudstva o vprašanju EU. Iniciative po novih referendumih v članicah EU bi utegnilo zmanjšati trdo pogajanje predstavnikov EU z Veliko Britanijo glede dostopa do skupnega evropskega trga, kar bi zmanjšalo privlačnost izstopa za katerokoli državo. Trdo stališče EU do Britanije bi namreč občutno poslabšalo gospodarsko okolje v VB.

S strani centralnih bank se ob zadnjih dogodkih že kaže dodatna pripravljenost za monetarne spodbude, pričakujemo pa, da bo glavnina napora centralnih bankirjev usmerjena v stabilizacijo razmer, predvsem valut. Oklevanje ameriške centralne banke glede zvišanja obrestnih mer utegne biti na srednji rok preko šibkejšega dolarja pozitivno za bolj tvegane naložbene razrede (energenti, hitrorastoči trgi), na kratek rok pa ne moremo izključiti scenarija, da bi se iskanje varnega zavetja s strani investitorjev odrazilo tudi na močnejšemu dolarju.

Omejitev odgovornosti:

Vsebina tega sporočila je informativne narave in je namenjena širšemu krogu oseb, zato ne upošteva izkušenj, finančnih zmožnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v finančne instrumente, ki bi lahko ob nespremenjenih ostalih okoliščinah bistveno vplivali na vsebino tega sporočila. Naložbe v finančne instrumente so povezane s tveganjem, zato je seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente pogoj za oblikovanje ustrezne naložbene odločitve. Pred odločitvijo za nakup za vlaganje v finančne instrumente se posvetujte s strokovnjakom družbe ALTA Skladi d.d. V zvezi s podatki, ki se nanašajo na preteklo uspešnost posameznega finančnega instrumenta, velja opozorilo, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj rezultatov v prihodnosti. ALTA Skladi d.d. ne odgovarja za nobeno vrsto škode ali izgube, ki bi nastala z uporabo informacij, vsebovanih v tem sporočilu ter prav tako ne zagotavlja doseganja strankinih želenih donosov oz. ciljev. ALTA Skladi d.d. ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.

Vsebina tega sporočila ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, ne pomeni ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov in ne predstavlja ponudbe za sklenitev pogodbe z družbo ALTA Skladi d.d.. Vsebina prav tako ni namenjena nudenju osebnih investicijskih nasvetov, saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije, znanja in izkušenj posameznih vlagateljev ter specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega sporočila.

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja Krovni sklad ALTA, ki ga sestavljajo delniški podskladi ALTA ASIA, ALTA GLOBAL EMERGING, ALTA ENERGY, ALTA EUROPE, ALTA INDIA, ALTA GOLD, ALTA GOODS, ALTA KOMET, ALTA NEW EUROPE, ALTA PHARMA-TECH, ALTA TURKEY, ALTA USA, delniški podsklad razvitih trgov ALTA GLOBAL, fleksibilni mešani podskladi ALTA ABS, ALTA PRIMUS, ALTA SENIOR, ALTA BALKAN, obvezniška podsklada ALTA BOND, ALTA HIGH YIELD BOND in podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET EUR. Prospekt Krovnega sklada ALTA z vključenimi pravili upravljanja ter dokument s Ključnimi podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku je mogoče brezplačno dobiti v elektronski obliki na spletni strani www.alta.si ter v fizični obliki na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta.si. Vlagatelj ima pravico tudi do brezplačnega izvoda letnega in polletnega poročila. OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopne stroške (najvišji pri navedenem podskladu znašajo 4 odstotke) in izstopne stroške. Najvišji izstopni stroški pri navedenem podskladu znašajo 2 odstotka in se zaračunajo le pri izplačilu sredstev, pri katerem od nakupa oz. dedovanja investicijskega kupona še ni minilo šest mesecev. Izstopni stroški ne veljajo za Varčevalne načrte. Donos tako znižajo vstopni in izstopni stroški.

Za opis produktov in več informacij lahko obiščete našo spletno stran www.alta.si:

Celotno besedilo razkritij v zvezi s tem sporočilom, vključno s tveganji

Razlage finančnih instrumentov

PRO
Članki
Članki Zakaj v času rasti pretirano trošimo?

Medtem ko se potrošnja povečuje, pa je stopnja varčevanja v primerjavi z letom 2009 nižja kar za četrtino

PRO
Članki
Članki Imate na strani več kot povprečni Američan?

Tretjina prebivalcev ZDA nima privarčevanih sredstev, druga tretjina pa manj kot tisoč dolarjev. Največ jih za največjo finančno...

PRO
Članki
Članki Lovci na dividende, pozor!

Bi izbrali redne letne dividende velikega globalnega podjetja ali visoke dividende manjše prevzemne tarče? Na srečo vam ni treba...

PRO
Članki
Članki Kaj bo s trgi do konca leta?

Trenutni bikovski trend je res eden najdaljših v zgodovini. Kar pa še ne pomeni nujno, da je »skrajni čas«, da se konča.

PRO
Članki
Članki Zabavno varčevanje za starše in otroke

Naložba v znanje se vedno najbolje obrestuje. Toda kako naše najmlajše naučiti o denarju in varčevanju?

PRO
Članki
Članki Bi tudi vi varčevali kot Primož Roglič?

Na kolesarskih dirkah cilja na svetovni vrh, pri varčevanju pa ničesar ne prepušča naključju.

PRO
Članki
Članki Slovenske delnice: kupi, drži, prodaj!

Rekordne dividende, napovedani prevzemi in rast poslovanja so zaznamovali prve mesece tega leta na vse bolj vročem domačem trgu

PRO
Članki
Članki Zdravstvena revolucija je lahko tudi priložnost za vlagatelje

Nova zdravila in revolucijo, ki poteka v zdravstvu, lahko na povsem enostaven način izkoristite tudi v svoj prid.