FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? ALTApro

Nova naložbena kultura

Z depozitom lahko dosežete tudi nemogoče

Čas branja: 3 min
01.11.2015  22:45
Kombinacija ABS depozit na glavo postavlja dosedanja pravila, da se varno naložena sredstva ne proslavijo z donosom
Z depozitom lahko dosežete tudi nemogoče

Koliko ste pripravljeni tvegati, ko gre za vaš denar?

Denarju se najbolje godi (pa tudi lastniku), če dela - torej, ustvarja donose, od posameznika pa je odvisno, koliko je za to pripravljen tvegati. Vlagatelji, ki niso naklonjeni tveganjem, velike izbire sicer nimajo. Svoje prihranke lahko nalagajo v banke, obvezniške sklade in sklade denarnega trga oziroma imajo prihranke kar doma v nogavici. Ampak...

denar.1446115031.jpg.s.960px.jpg
Z znižanjem obrestnih mer vlagatelji s prihranki na bankah dejansko izgubljajo denar, saj obresti ne pokrijejo več niti inflacije. Toda kot meni izvršni direktor družbe ALTA Skladi Tomaž Dvořak, se v zameno za varnost danes ni več potrebno odpovedati vsakršnim donosom. Zdaj namreč lahko tudi z depozitom dosežete več.

Ob stavku »Nemogoče je mogoče« gotovo pomislite na jeklo in s tem na nekaj čvrstega, nezlomljivega in varnega, s podobnim sloganom pa bi lahko opremili tudi naložbeno možnost ABS depozit, ki je kombinacija varčevanja v depozitu z ročnostjo nad 1 leto in naložbe v vzajemni sklad ALTA ABS. Višino vplačila v sklad določite sami, pri čemer višje kot je vplačilo, višja je obrestna mera na depozit.

Ključne prednosti kombinacije ABS depozit, varčevanja v bančnem depozitu in investicijskem skladu

1. Višja obrestna mera za depozit

Višina obrestne mere za depozit znaša do 1,20 odstotka letno. Odvisna je od višine vplačila v sklad. Višje kot je vplačilo, višja je obrestna mera za depozit. Obrestne mere na depozite v banki so sicer občutno nižje.

2. Možnost doseganja višjih donosov

Zaradi kombinacije varčevanja v depozitu in investicijskem skladu imate možnost doseganja višjih donosov, kot le pri varčevanju v depozitu. Varčevalci na bankah so za daljše vezave svojih sredstev v bankah sicer nagrajeni z višjo obrestno mero, vendar pri ročnosti tam nikar ne gre pretiravati, tako zaradi spremenljivih obrestnih mer, kot zaradi razmeroma dragih predčasnih odpovedi.

3. Likvidnost vplačanih sredstev

Delež vplačila v sklad znaša najmanj 20 odstotkov od vplačanega zneska oziroma 2.000 evrov. Preostanek sredstev vežete v depozitu. Sredstva, vplačana v sklad, so vam ves čas na razpolago, kar je ena izmed ključnih prednosti pred bančnim depozitom. Ta vam namreč lahko povzroči nemalo nevšečnosti, če ga želite predčasno odpoklicati, ponekod gre le v primeru višje sile ali smrti.

4. Vplačilo brez vstopnih stroškov

Za vplačila v sklad ALTA ABS ne plačate vstopnih stroškov, ki sicer znašajo štiri odstotke. Vstopnih stroškov ne boste plačali niti za vsa morebitna nadaljnja vplačila, tudi po poteku depozita. Svoja sredstva vlagate povsem brez stroškov, podobno kot na banki.

ABS Depozit ima še nekaj prednosti, ki pozitivno vplivajo na donosnost. Sklad ALTA ABS sredstva vlaga v najbolj razvite trge ZDA in zahodne Evrope. Naložba v sklad ALTA ABS zagotavlja še dodatno varnost, saj so naložbe razpršene in skrbno nadzorovane. V primeru negativnih trendov, lahko sklad svoje naložbe prenese tudi v depozite.

Kako in kje do ponudbe za ABS Depozit?

Izpolnite obrazec ali pa se oglasite v katerikoli poslovalnici Sberbank.

Opozorilo vlagateljem

Z naložbo v ABS depozit del sredstev vplačate v bančni depozit, ki spada v sistem zajamčenih vlog Banke Slovenije, del pa vplačate v investicijski sklad ALTA ABS. Ob tem posebej izpostavljamo, da naložbe v investicijske sklade niso bančni produkti in niso zajeti v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite. Banka ne jamči za donosnost naložbe sredstev v investicijske sklade. Opozarjamo, da nalaganje sredstev v vzajemne sklade, ni naložba brez tveganja. Sberbank banka d.d. opravlja storitve trženja neprenosljivih investicijskih kuponov investicijskih skladov v obsegu in na način določen v pogodbi o sodelovanju z družbo ALTA skladi d.d. in ZISDU-3, ter podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. Sklad ALTA ABS je podsklad Krovnega sklada ALTA, ki ga upravlja ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ALTA skladi d.d.). Prospekt Krovnega sklada ALTA z vključenimi pravili upravljanja, dokumente podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku je mogoče brezplačno dobiti v elektronski obliki na spletni strani [www.alta.si] ter v fizični obliki na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta.si. Vlagatelj ima tudi pravico do brezplačnega izvoda letnega in polletnega poročila. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo.

PRO
Članki
Članki Zakaj v času rasti pretirano trošimo?

Medtem ko se potrošnja povečuje, pa je stopnja varčevanja v primerjavi z letom 2009 nižja kar za četrtino

PRO
Članki
Članki Imate na strani več kot povprečni Američan?

Tretjina prebivalcev ZDA nima privarčevanih sredstev, druga tretjina pa manj kot tisoč dolarjev. Največ jih za največjo finančno...

PRO
Članki
Članki Lovci na dividende, pozor!

Bi izbrali redne letne dividende velikega globalnega podjetja ali visoke dividende manjše prevzemne tarče? Na srečo vam ni treba...

PRO
Članki
Članki Kaj bo s trgi do konca leta?

Trenutni bikovski trend je res eden najdaljših v zgodovini. Kar pa še ne pomeni nujno, da je »skrajni čas«, da se konča.

PRO
Članki
Članki Zabavno varčevanje za starše in otroke

Naložba v znanje se vedno najbolje obrestuje. Toda kako naše najmlajše naučiti o denarju in varčevanju?

PRO
Članki
Članki Bi tudi vi varčevali kot Primož Roglič?

Na kolesarskih dirkah cilja na svetovni vrh, pri varčevanju pa ničesar ne prepušča naključju.

PRO
Članki
Članki Slovenske delnice: kupi, drži, prodaj!

Rekordne dividende, napovedani prevzemi in rast poslovanja so zaznamovali prve mesece tega leta na vse bolj vročem domačem trgu

PRO
Članki
Članki Zdravstvena revolucija je lahko tudi priložnost za vlagatelje

Nova zdravila in revolucijo, ki poteka v zdravstvu, lahko na povsem enostaven način izkoristite tudi v svoj prid.