(Natečaj Agrobiznis hi-tech) Kako z novimi tehnologijami spraviti več od njive do mize?

Čas branja: 1 min
20.06.2019  09:48
Iščemo ponudnike in uporabnike novih tehnoloških rešitev, ki lahko izboljšajo učinkovitost skozi celotno prehransko verigo. Ste eni izmed vodilnih v naprednih trajnostnih tehnologijah? Prijavite se na natečaj!
(Natečaj Agrobiznis hi-tech) Kako z novimi tehnologijami spraviti več od njive do mize?

V zadnjih petih desetletjih se je svetovna kmetijska proizvodnja nenehno povečevala v povprečju za dobra dva ​​odstotka na leto in je tako zagotavljala hrano za naraščajoče svetovno prebivalstvo. Da bi zadostili vse večjemu globalnemu povpraševanju po hrani, se mora kmetijski sektor vse bolj zanašati na napredek v proizvodnih tehnologijah ob upoštevanju vse večjih zahtev po trajnostnem razvoju.

Hitra rast števila prebivalstva je namreč povzročila čezmerno izkoriščanje okolja in ogrozila sposobnost kmetijskega sektorja, da ljudem zagotovi dovolj kakovostne hrane in hkrati zadostne dohodke pridelovalcem. Tako trajnostni razvoj zahteva prehod na trajnostne visokotehnološke rešitve, ki bi omogočile zadostno oskrbo ob čim manjši obremenitvi za okolje.

Svet torej brezkompromisno potrebuje inovativne tehnologije, ki zagotavljajo učinkovito pridelavo in predelavo hrane, pomagajo tako malim kmetom kot večjim pridelovalcem in spodbujajo trajnostne proizvodne metode za preprečevanje škode za zdravje ljudi in okolja.

Zato na Časniku Finance prirejamo natečaj AGROBIZNIS HI-TECH, s katerim iščemo ponudnike in uporabnike visokotehnoloških rešitev za učinkovito in do okolja prijazno pridelavo in predelavo hrane pri manjši porabi naravnih virov.

Iščemo:

  • raziskovalne ustanove, podjetja in druge, ki razvijajo in ponujajo nove tehnologije za kmetijstvo in živilskopredelovalno industrijo;
  • kmetije, zadruge, kmetijska podjetja in druge ponudnike hrane, ki so z novimi naprednimi rešitvami že optimizirali pridelavo in proizvodnjo hrane.

Namen natečaja je iskanje dobrih praks pri razvoju in prenosu ter uporabi novih tehnologij v prehranski verigi od njive do mize. Zanimajo nas napredne rešitve v vseh fazah kmetijstva in pri proizvodnji, logistiki in trženju hrane.

Na natečaju bomo s pomočjo strokovne žirije poiskali najboljšega ponudnika in najboljšega uporabnika novih tehnologij v kmetijstvu.

Pisne prijave sprejemamo na elektronski naslov agrobiznis@finance.si, več podrobnosti o natečaju pa najdete tukaj.

Podpornika natečaja