Nedokončani nepremičninski projekti namesto čakanja na novogradnje 

Čas branja: 3 min
11.09.2018  15:50
Novih neprodanih stanovanj skoraj ni več, novogradenj primanjkuje, saj jih je veliko v začetnih fazah. Nedokončani projekti omogočajo ujeti val, preden na trg pridejo številne novogradnje.
Nedokončani nepremičninski projekti namesto čakanja na novogradnje 
Poslovno-stanovanjski objekt v Kopru se prodaja kot celota.

Rast nepremičninskega trga ne pojenja, saj je povpraševanje po nepremičninah v Sloveniji še vedno večje od ponudbe. Rabljena stanovanja v Ljubljani so se v zadnjih treh letih na primer podražila za tretjino. Tudi v preostali Sloveniji je zaznati rast cen rabljenih stanovanj, vendar za polovico manj kot v prestolnici, in sicer za 17 odstotkov, kažejo podatki državnega statističnega urada. Razlog za skokovito rast cen rabljenih stanovanj gre iskati v zalogah novih neprodanih stanovanj, ki jih skoraj ni več. Novogradenj trenutno še primanjkuje oziroma so še vedno v začetnih fazah, tako da strokovnjaki v prihodnjih dveh letih napovedujejo za nekatera bolj zaželena območja še višje vrednosti nepremičnin kot v zadnjem letu. Cene nepremičnin pa se ne višajo le pri nas, ampak se dražijo tudi v drugih evropskih državah in čez lužo. Vse večje število transakcij z lastniškimi nepremičninami in tistimi za naložbe je še en dokaz, da nepremičninski trg še vedno raste.

Poganjata ga poceni denar in nizke obrestne mere

Večje povpraševanje od ponudbe nepremičnin je glavni razlog za rast cen. Kaj pa spodbuja tako veliko povpraševanje? Razlog gre iskati pri centralnih bankah, ki so v želji po zajezitvi zadnje finančne in gospodarske krize trg preplavile s poceni denarjem. Ob nizkih obrestnih merah na depozite tako veliko denarja najde pot na nepremičninski trg. Raziskava S & P Global je prav tako pokazala, da sta glavna razloga za rast cen nepremičnin poceni denar in nizke obrestne mere. Na priljubljenost nepremičnin pa vplivajo tudi razmere na delniških trgih, ki so v zrelem trendu rasti, trgi z lastniškimi vrednostnimi papirji se umirjajo ter iščejo pretekle podporne ravni.

Kako prehiteti prihod novogradenj?

Nepremičnine so v trenutnem pozitivnem okolju kot naložbena panoga zelo zanimive in se pri Slovencih po priljubljenosti uvrščajo v sam vrh. Kot že rečeno, zalog neprodanih stanovanj skoraj ni več, novogradenj pri takšnem povpraševanju pa primanjkuje oziroma so šele v začetnih fazah. Pričakuje se, da bodo takšne cene nepremičnin, oziroma na najbolj priljubljenih območjih še višje, vztrajale vsaj do prihoda večjega števila na novo zgrajenih nepremičnin na trg, kar pa bo trajalo vsaj še leto ali dve. Nedokončani nepremičninski projekti, ki jih investitorjem zaradi pretekle gospodarske krize ni uspelo dokončati, so tako odlična priložnost, da prehitite prihod novogradenj na trg in dosežete večji zaslužek. Najboljše cene in dobičke od prodaje novih nepremičnin bodo imeli tisti, ki jim bo uspelo nepremičnine čim prej ponuditi na trg in bodo s tem ujeli pozitiven nepremičninski val pred drugimi nepremičninskimi projekti. Gospodarstvo se namreč giblje v ciklih in tako lahko tudi na nepremičninskem trgu v prihodnosti pričakujemo upočasnitev prodaje in upad cen nepremičnin, še posebno po prihodu večjega števila novogradenj na trg.

Prednosti investiranja v nedokončane projekte

Glavna prednost nakupa nedokončanega projekta za investitorja je, da bo porabil manj časa za njegov razvoj in prodajo na trgu. S tem bo lahko prehitel prihod novogradenj na trg in svoje enote prodajal v zdajšnjem izredno ugodnem okolju na nepremičninskem trgu za prodajalce ter kupcem čim prej izročil nova stanovanja v uporabo. Pri novogradnjah od začetka do konca lahko namreč že nakup zemljišča in uskladitev s posameznimi prostorskimi načrti vzameta nekaj let. Trenutno se na primer v Ljubljani proda veliko novogradenj že med gradnjo, kar pa se bo po pričakovanjih spremenilo, ko bodo na trg prišle vse načrtovane in trenutne gradnje. Poleg tega je za dokončanje že začetega projekta praviloma potreben manjši finančni vložek kot pri gradnji novogradnje. Nedokončani nepremičninski projekti, ki jih ponuja DUTB, tudi omogočajo investitorjem naložbo v celoto in nato prodajo posameznih enot ter s tem doseganje večjih donosov pri prodaji.

Tveganja, povezana z nakupom nedokončanega projekta

Pri nedokončanem gradbenem projektu se je treba zavedati tveganj, ki so povezana s trenutnim gradbenim stanjem nedokončane nepremičnine. Pomembni so preglednost prodajalca in informacije, ki so na voljo investitorju. Ta mora temeljito pregledati utečeno stanje projekta, celotno dokumentacijo, samo gradnjo in upoštevati preostale informacije, povezane s projektom. Nedokončane nepremičnine, ki jih ima v svoji ponudbi DUTB, je že sama skrbno pregledala in večinoma tudi že nadaljuje postopke razvoja in dokončanja projekta. DUTB je pri vseh prodajnih postopkih tudi zelo transparentna in omogoča investitorjem skrben pregled nepremičnin in dokumentacije, kar pomeni, da je za investitorja nakup takšne nedokončane nepremičnine varna naložba. K varnosti nakupa takšne nepremičnine pa prispeva tudi nov gradbeni zakon, ki vključuje prepoved prometa nedovoljenih objektov.