Koliko izgubljate zaradi neuporabe poslovne analitike?

Čas branja: 2 min
18.10.2017  09:18
Samopostrežna poslovna analitika vam lahko prinese bistveno več kot vas stane.
Koliko izgubljate zaradi neuporabe poslovne analitike?
Foto: monsitj

Veliko podjetij danes uporablja katero od osnovnih analitičnih orodij, najbolj pogosti primeri so CRM, ERP ali SCM aplikacije, ki preko spleta povezujejo poslovne partnerje ali pa uporabnike znotraj podjetja. Takšna orodja izboljšujejo učinkovitost, delovne procese in stremijo k doseganju boljših poslovnih rezultatov podjetja.

Primaren namen investicij v orodja poslovne analitike je boljši nadzor nad dnevnimi operativnimi procesi, kjer se inputi v obliki podatkov, preko algoritmov strojnega učenja pretvorijo v uporabne poslovne podatke, katerih namen je izboljšanje delovnih procesov. A kakšna je poslovna vrednost takšnih orodij?

Poslovna vrednost je odvisna od načina uporabe

Investicija v poslovno analitiko ustvarja sredstva in s tem priložnost za dodatne ali višje prihodke podjetja. Vodstvo podjetja oceni kako ter na kakšen način lahko nova orodja poslovne analitike povečajo prihodke, znižajo stroške ali oboje. Na operativni ravni podjetja uporabljajo takšna orodja npr. za izboljšanje segmentacije strank ali pa za pridobivanje novih strank, kar lahko zniža stroške pridobivanja novih strank ali zviša prodajne prihodke. Rezultat česar morajo biti, po upoštevanju stroškov analitičnih orodij, višji prihodki in tudi višji dobiček.

Poslovna vrednost orodij poslovne analitike je torej odvisna predvsem od tega, kako podjetje ta orodja uporabi:

  • Poslovna analitika lahko izboljša procese upravljanja, kot so načrtovanje ali nadzor, tako da vodstvo podjetja lahko sprejema boljše odločitve npr. o znižanju stroškov, načrtih za povečanje prihodkov, prestrukturiranje itd.
  • Poslovna analitika lahko izboljša operativne procese, kot so komuniciranje z obstoječimi ali potencialnimi strankami, njihova segmentacija, obdelovanje procesov naročanja ali plačevanja itd.

Pozitivna poslovna vrednost analitičnih orodij torej zahteva več kot le procese tehnične implementacije. Zahteva sistemske, organizacijske spremembe, pogosto privede tudi do sprememb v strateškem upravljanju podjetja.

Kaj torej vodstvo podjetja pridobi?

  • Neposreden dostop do podatkov s celotnega spektra poslovanja, ki služijo kot osnova za sprejemanje strateških odločitev in pripomorejo k boljši učinkovitosti delovanja.
  • Boljše sodelovanje in učinkovitost ter izrabo sredstev, tako kadrovskih kot finančnih.

KPMG: 41 odstotkov direktorjev za planiranje še vedno uporablja zgolj Excel

Raziskava KPMG, izvedena med 900 direktorji iz 50 različnih držav, dobro pokaže kje imajo vodilni kadri največje operativne težave pri vodenju tako dnevnih operativnih postopkov kot planiranja.

Raziskava je ugotovila, da:

  • Plani in proračuni ne odražajo dejanskega stanja na trgu, poleg tega imajo uporabno vrednost predvsem “zgolj v tem trenutku”.
  • Letni plani pogosto niso usklajeni z dejansko (najbolj) verjetnimi poslovnimi rezultati konec leta.
  • Slaba polovica vodilnih, tudi v primeru velikih podjetij, za namen planiranja še vedno uporablja samo Excel.

Tudi tisti vodilni, ki sicer uporabljajo različna analitična orodja pa se soočajo z drugim problemom, in sicer nenehnim preklapljanjem med različnimi orodji in s problemi povezljivosti samih izhodnih podatkov.

Rešitve so v oblaku, a lahko dosegljive

Medtem se na trgu pojavlja vse več analitičnih orodij v oblaku, ki združujejo vsa analitična orodja na enem mestu - vključno z letnim planiranjem, prediktivno analitiko in poslovnim obveščanjem (BI) - v eni sami rešitvi v oblaku. Primer takšnega orodja je SAP Analytics Cloud, centralni sistem za planiranje, spremljanje in analiziranje finančnih ter operativnih podatkov o doseganju KPI-jev. Uporabniki rešitve v oblaku, ki jo ponuja podjetje SRC, imajo bolj jasno predstavo, kako uspešno podjetje sledi ciljem in cilje hitreje prilagaja glede na trenutno realno ter verjetno prihodnje okolje.