(video) Želite legalno oddajati stanovanje prek Airbnbja? Potem ne spreglejte tega videa

Čas branja: 1 min
29.08.2017  15:00
(video) Želite legalno oddajati stanovanje prek Airbnbja? Potem ne spreglejte tega videa

Vas zanima, ali lahko prek Airbnbja oddajate kot fizična oseba? Ali pa, koliko davka boste plačali od pobrane najemnine? Morate plačevati tudi DDV in davčno potrjevati račune? V kakšnem stanju mora biti stanovanje, da je sploh primerno za oddajo prek Airbnbja?

V minuti in pol vam predstavimo osnovna zakonodajna določila, ki jih morate upoštevati pri oddaji sob, stanovanj ali hiš prek Airbnbja.

Vabljeni k ogledu!

Želite na to temo prebrati še kaj?

(video) Kako prek Airbnb zaslužiti tri tisoč evrov na mesec